KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Podlipansko vyhlašuje IX.výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ- regionální produkt

30/01/13
viz. zdroj

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery z oblasti Polabí vyhlašujeIX. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ – regionální produkt ®. Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů, působící v oblasti Polabí, mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 28. února 2013. Certifikovat lze:řemeslné produkty ze dřeva, […]

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery z oblasti Polabí vyhlašuje
IX. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ – regionální produkt ®.

Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů, působící v oblasti Polabí, mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 28. února 2013.
Certifikovat lze:
řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy, krajky, textilie, intarzie nábytek, upomínkové předměty, fotografie, … 
potravinářské a zemědělské produkty, jako je mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, ryby, med, …
dále pak přírodní produkty léčivky, čaje, výrobky z rákosu, slámy, proutí, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, včelí produkty, minerální vody, aj.

K čemu značka slouží a co výrobcům přinese?
·         PUBLICITU. Zviditelní producenty a jejich tvorbu a umožní jim zařazení do databáze výrobců, kteří jsou součástí Asociace regionálních značek.
·         SPOLUPRÁCI mezi výrobci a předávání zkušeností, informovanost o pořádaných propagačních a prodejních akcích.
·         ÚČAST na akcích, které pořádá MAS Podlipansko a její partneři.
·         PROPAGACI v tištěném katalogu certifikovaných produktů.

Žádosti posuzuje a schvaluje certifikační komise, která hodnotí tyto aspekty:
·                          Původ výrobku, tradici výroby, výrobní technologii a firmy samotné
·                          Podíl vynaložené ruční a duševní práce
·                          Využití místního materiálu při výrobě
·                          Zpracování místních surovin
·                          Kvalitu výrobku a zpracování
·                          Šetrnost k životnímu prostředí
·                          Jedinečnost produktu
Lhůta a místo pro podání žádosti o registrovanou značkuPOLABÍ regionální produkt®:
Žádost doručte osobně nebo poštou, v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, nejpozději do
28. 2. 2013, na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky.
Osoba přijímající žádosti a poskytující další informace:
Iveta Minaříková, tel: 721 170 352,
vandrovani@podlipansko.cz,www.podlipansko.cz
Dokumenty ke stažení (žádost, zásady značení, seznam obcí a certifikační podmínky) naleznete pod tímto odkazem: mas.podlipansko.cz/index.php/projekty/polabi-regionalni-produkt
V Pečkách dne 28. 1. 2013
Iveta Minaříková, MAS Podlipansko, o.p.s.