KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství předpovídá pro letošek významný nárůst dotací

11/01/13

10.1.2013 Tisková zpráva – Až na 39,6 miliardy korun by v letošním roce mohly vzrůst dotace do českého zemědělství z evropských zdrojů. Nárůst oproti loňským 34,8 miliardy korun bude vyvolán zvýšením přímých plateb a vyšší výplatou projektových prostředků z Programu rozvoje venkova (PRV). Největší část evropských dotací v roce 2012 tvořily přímé platby (22,4 mld. Kč […]

10.1.2013

Tisková zpráva – Až na 39,6 miliardy korun by v letošním roce mohly vzrůst dotace do českého zemědělství z evropských zdrojů. Nárůst oproti loňským 34,8 miliardy korun bude vyvolán zvýšením přímých plateb a vyšší výplatou projektových prostředků z Programu rozvoje venkova (PRV).

Největší část evropských dotací v roce 2012 tvořily přímé platby (22,4 mld. Kč oproti 20 mld. v roce 2011), přičemž se významně zvýšil podíl platby za plochu SAPS (19,3 mld. Kč oproti 16 mld. Kč v roce 2011).

Druhý nejvyšší objem přinesl Program rozvoje venkova (11,9 mld. Kč oproti předloňským 14,7 mld. Kč). Meziroční snížení vyplývá z časově proměnlivého průběhu výplat na schválené projekty. Celkové čerpání přitom PRV stále řadí mezi nejlepší evropské dotační programy v ČR – ke konci loňského roku bylo z 3,67 mld. EUR (kolem 90 mld. Kč) rozpočtovaných na období 2007 – 2013 schváleno již 82 % a vyplaceno 67 %.

Pokud jde o dotace z národních zdrojů, ty se v roce 2012 oproti roku předchozímu zvýšily z 1,18 na 1,30 mld. Kč. Nejvíce přitom vzrostly dotace směrované do podpory živočišné výroby (z 800 mil. na 910 mil.) – z toho se jen dotace na drůbež a prasata zvýšily o více než 150 mil. Kč (ze 430 mil. Kč v roce 2011 na loňských 583 mil. Kč).

„Právě výrazné soustředění národních dotací do sektoru prasat a drůbeže bereme jako jasné plnění příslibu intenzivnější podpory živočišné výroby, čímž chceme alespoň částečně zmírnit velkou vazbu evropských dotací na obhospodařovanou plochu. Živočišnou výrobu podporujeme, abychom zvrátili trend zvyšující se závislosti na dovozu, a současně chceme docílit zvýšení počtu pracovních příležitostí na venkově. Navíc usilujeme o to, aby v novém rozpočtovém období od roku 2014 nebyla dotační preference rostlinné výroby tak silná, jako dosud,“ konstatuje ministr zemědělství Petr Bendl.

Ministerstvo zemědělství vloni dále poskytlo dotace ve výši 4,78 mld. Kč do oblasti vodního hospodářství (4,25 mld. v roce 2011), 312 mil. Kč do lesního hospodářství (2011: 349 mil. Kč) a 1,65 mld. Kč na aktivity Podpůrného rolnického a lesnického garančního fondu (2011: 1,48 mld.)

Pro letošní rok kromě již zmíněných 39,6 mld. Kč z evropských zdrojů se počítá se 770 mil. Kč do národních dotačních programů. Tato částka však může být během roku navýšena podobně, jako se to stalo vloni. Do vodního hospodářství by měly směřovat necelé 3 mld. Kč, do lesního hospodářství 390 mil. Kč a do PRGLF 1 mld. Kč.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Přílohy

Zařazeno v Aktuálně