KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rada dnes projednala dělení Brd, dotace nemocnicím i monitoring ovzduší

29/01/13
Středočeský kraj

28.1.2013 Rada kraje na svém dnešním zasedání projednala usnesení vlády o plnění úkolů k optimalizaci vojenských újezdů, ve kterém vláda vyjadřuje souhlas s návrhem Ministerstva obrany, aby se území Brd rozdělilo mezi Plzeňský a Středočeský kraj. S tím vedení Středočeského kraje zásadně nesouhlasí. „Nevidím důvod, proč bychom měli dávat naše území Plzeňskému kraji. To je, jako by po […]

28.1.2013

Rada kraje na svém dnešním zasedání projednala usnesení vlády o plnění úkolů k optimalizaci vojenských újezdů, ve kterém vláda vyjadřuje souhlas s návrhem Ministerstva obrany, aby se území Brd rozdělilo mezi Plzeňský a Středočeský kraj. S tím vedení Středočeského kraje zásadně nesouhlasí. „Nevidím důvod, proč bychom měli dávat naše území Plzeňskému kraji. To je, jako by po vás chtěl váš soused kus vaší zahrady,“ řekl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. „V blízké době seznámím vládu i jednotlivé poslanecké a senátorské kluby se stanoviskem Středočeského kraje, které jsme na dnešním jednání rady odsouhlasili, a sice že nesouhlasíme se změnou hranice Středočeského kraje,“ uvedl dále hejtman Josef Řihák.

Rada dnes také schválila podání oznámení adresované Policii České republiky. „Jako statutární zástupce Středočeského kraje jsem navrhl podání oznámení Policii České republiky o skutečnostech budících podezření ze spáchání trestného činu ve věci realizace stavby Leteckého muzea Metodě Vlacha v Mladé Boleslavi. Ačkoli měl být tento projekt původně realizován z evropské dotace, kraj musí nyní celých 150 milionů zaplatit ze svého rozpočtu, protože někdo z úřadu dal pokyn k zahájení stavby ještě před tím, než bylo rozhodnuto o přidělení dotace z ROP, kterou ale kraj nakonec nezískal. Okolnosti, za kterých došlo k vydání pokynu k zahájení stavby, teď bude šetřit policie,“ uvedl středočeský hejtman.

Rada dále schválila přidělení dotace ve výši 13,5 milionu korun na částečné pokrytí ztrátové činnosti středočeských nemocnic. „ Všeobecná zdravotní pojišťovna podfinancovává řadu činností a my jako kraj, který je vlastníkem nemocnic a má ze zákona povinnost zabezpečit zdravotní péči v těchto nemocnicích, to musíme doplácet,“ uvedl k tomuto bodu hejtman Josef Řihák.

Dalším ze schválených bodů byl projektový záměr s názvem „Z Jinec na Olymp Brd“, který vytvořil městys Jince a Mateřské centrum Jinečánek ve spolupráci s dalšími místními organizacemi a dobrovolníky. Cílem projektu je výstavba turistického místa s naučnou, interaktivní stezkou v lokalitách Jince – Vinice – Plešivec. Stezka bude vytyčena sítí 14 informačních tabulí, na kterých budou umístěny informace s významem nebo problematikou dané lokality, ale také zásady pohybu v přírodě nebo nakládání s odpady. „Brdská krajina je bezesporu nádherná a tento projekt se mi moc líbí. Určitě přispěje k vzdělávání dětí a mládeže a podpoří také jejich ekologickou výchovu. Předpokládané náklady jsou 200 tisíc korun a bude je hradit Středočeský kraj,“ informoval hejtman Řihák.

Rada také schválila podporu monitoringu ovzduší ve Středočeském kraji v roce 2013. Oblast Kladna je dle dat z dlouhodobého imisního monitoringu ovzduší z důvodu překračování imisních limitů každoročně vyhlašována Ministerstvem životního prostředí jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Rada kraje proto schválila uvolnění finančních prostředků na podporu monitoringu v Kladně a okolí.