KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

18. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

06/02/13
MZe ČR

Zahájení příjmu žádostí: 6.3.2013 Poslední možnost podání žádosti: 19.3.2013 Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství Administruje: Státní zemědělský intervenční fondVe Smečkách 801/33, Praha 1, 11000Adresa WWW: www.szif.czE-mailová adresa: info@szif.czTelefon: V 18. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,3 mld. Kč na modernizace zemědělských podniků, inovace v zemědělství i potravinářství, další odborné vzdělávání a informační činnost a diverzifikaci činností nezemědělské […]

Zahájení příjmu žádostí: 6.3.2013
Poslední možnost podání žádosti: 19.3.2013
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz
Telefon:

V 18. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,3 mld. Kč na modernizace zemědělských podniků, inovace v zemědělství i potravinářství, další odborné vzdělávání a informační činnost a diverzifikaci činností nezemědělské povahy.

Dne 23. 1. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl zpřesnění Pravidel pro opatření Programu rozvoje venkova pro 18. kolo příjmu žádostí. Jedná se o opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství, opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost a III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy.

Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

V rámci 18. kola příjmu žádostí budou dále přijímány Žádosti o dotaci v opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Příjem žádostí probíhá dle Metodiky pro tvorbu fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 platné od 18. kola příjmu žádostí.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 6. 3. do 19. 3. 2013.

Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 19. 3. 2013, musí být Potvrzení o přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na RO SZIF do 15:00 hodin.

Příjem žádostí v 18. kole se bude týkat opatření:

  • I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
  • I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – záměr a)
  • I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství
  • I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací)  v potravinářství
  • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
  • III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a)
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

Opatření/podopatření Alokace
I.1.1.1 700 mil. Kč
I.1.1.2 91,5 mil. Kč
I.1.3.2 150 mil. Kč
I.3.1 50,5 mil. Kč
III.1.1 292 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 18. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 18. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Přílohy

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce