KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Harmonogram příjmu žádostí Programu rozvoje venkova v roce 2013

05/02/13
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

harmonogram příjmu žádostí PRV

18.kolo:

6.3.-19.3.2013

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – záměr a)

I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a)

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

19. kolo:

5.6. – 11.6.2013:

I.1.3.1 Potravináři – pokud budou finanční prostředky

I.1.4 Pozemkové úpravy – pokud budou finanční prostředky

I.3.4 Využívání poradenských služeb

II.2.4 Obnovalesního potenciálu po kalamitách a podpora společných funkcí lesů

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1. Realizace projektů spolupr​​áce