KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Petr Bendl navštívil Středočeský kraj

19/02/13
MZe ČR

18.2.2013 Tisková zpráva – Návštěva cukrovaru v Dobrovici, který patří mezi největší závody ve střední a východní Evropě, prohlídka chovu nosnic v Hradišťku a chovu prasat v Kostomlatech nad Labem byly na programu pracovní cesty ministra zemědělství Petra Bendla na Mladoboleslavsko, Kolínsko a Nymbursko. Ministr se také sešel se starosty a zúčastnil se tiskové konference […]

18.2.2013

Tisková zpráva – Návštěva cukrovaru v Dobrovici, který patří mezi největší závody ve střední a východní Evropě, prohlídka chovu nosnic v Hradišťku a chovu prasat v Kostomlatech nad Labem byly na programu pracovní cesty ministra zemědělství Petra Bendla na Mladoboleslavsko, Kolínsko a Nymbursko. Ministr se také sešel se starosty a zúčastnil se tiskové konference v Lysé nad Labem.

V dobrovickém cukrovaru, který je jedním ze závodů společnosti Cukrovary a lihovary TTD, ministr Bendl hovořil s jejím ředitelem Oldřichem Reinbergrem a se zástupci Svazu pěstitelů cukrovky Čech (SPCČ) o aktuálním tématu cukerných kvót. Ministr jedná s odborníky o klíčových otázkách tohoto významného sektoru pravidelně u kulatých stolů.

„Diskusi považuji za přínosnou pro další postup při projednávání otázek cukerných kvót v Evropské unii. V zájmu České republiky je udržet si konkurenceschopnou výrobu cukru, a tím si i při uvolnění trhu zajistit vliv na vývoj cen cukru v okolních zemích. Udržení dobré pozice na trhu by mělo pomoci i vhodné nastavení podpor tak, jak je uvedeno v dlouhodobé Strategii pro růst na období 2014 až 2020,“ řekl ministr Petr Bendl.

Strategie, kterou Ministerstvo zemědělství představilo v lednu, věnuje velkou pozornost také podpoře živočišné výroby. Proto dnes ministr navštívil i farmu sloužící k chovu nosnic a produkci konzumních vajec v Hradišťku u Kolína a reprodukční farmu pro chov prasat v Kostomlatech nad Labem. Její kapacita pro odchov selat je 11 500 kusů a předpokládaná užitkovost 30 odchovaných selat na prasnici za rok. Ozdravení chovu v Kostomlatech podpořilo MZe dotací 8 529 000 korun na prasnice a 4 380 000 korun na selata.

Ministerstvu se podařilo pro loňský a letošní rok navýšit národní dotace o 630 milionů korun. „Peníze, které jsme získali z Pozemkového fondu, využijeme na živočišnou výrobu. Z částky 630 milionů korun rozdělíme přibližně 30 % na dotace, které pomohou zemědělcům s ozdravením chovů drůbeže, zbývajících 70 % získají chovatelé prasat. Z toho jsme více než 60 milionů vyčlenili na ozdravení chovů prasnic,“ vysvětlil Petr Bendl.

Setkání se starosty bylo věnované dotačním možnostem obcí z Programu rozvoje venkova (PRV). V letošním, posledním, roce současného programového období, budou vyhlášena dvě kola příjmů žádostí. „V období 2014 až 2020 by se měl tento program zaměřit zejména na občanskou vybavenost ve vazbě na podnikatelskou strukturu venkova. Obce budou moci přispívat ke kvalitě venkovského prostředí například prostřednictvím pozemkových úprav. A budou způsobilými žadateli v opatřeních zaměřujících se na investice do lesů. Budou mít také možnost čerpat peníze prostřednictvím metody LEADER a v neposlední řadě budou zapojeny prostřednictvím opatření Spolupráce. To umožní podporu kooperace minimálně dvou subjektů,“ uvedl ministr Bendl.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně