KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeši elektroodpad třídí ukízkově

19/02/13
Středočeský kraj

18.2.2013 Slavnostního vyhlášení výsledků se také zúčastnil náměstek M.Semerád (druhý zleva) a vedoucí Odboru životního prostředí J.Keřka (první Obyvatelé Středočeského kraje umí třídit elektroodpad! V minulém roce to dokázali v rámci dohody o spolupráci kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN a společnými silami se jim podařilo odevzdat k recyklaci více než 3 197 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tím ušetřili až 19 […]

18.2.2013

Slavnostního vyhlášení výsledků se také zúčastnil náměstek M.Semerád (druhý zleva) a vedoucí Odboru životního prostředí J.Keřka (první zleva).
Slavnostního vyhlášení výsledků se také zúčastnil náměstek M.Semerád (druhý zleva) a vedoucí Odboru životního prostředí J.Keřka (první

Obyvatelé Středočeského kraje umí třídit elektroodpad! V minulém roce to dokázali v rámci dohody o spolupráci kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN a společnými silami se jim podařilo odevzdat k recyklaci více než 3 197 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tím ušetřili až 19 300 MWh elektřiny.

Středočeský kraj tyto informace zveřejnil na setkání u příležitosti představení výsledků loňské     

spolupráce Středočeského kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN na projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení ve Středočeském kraji“. Při této příležitosti ocenil náměstek pro životní prostředí Marek Semerád vítězné školy, které vybraly nejvíce vysloužilých spotřebičů v kraji. „Lidé se již postupně naučili, že vysloužilé elektrospotřebiče do přírody nepatří a že je třeba je donést na určené místo k recyklaci. Vzájemná spolupráce společnosti ELEKTROWIN se Středočeským krajem dlouhodobě přináší pozitivní výsledky. Věřím, že tomu tak bude i do budoucna,“ řekl náměstek Marek Semerád.

 

V průměru každý obyvatel Středočeského kraje loni odevzdal 2,48 kilogramů elektroodpadu, nejčastěji šlo o lednice či mrazáky. „Všeobecně se potýkáme s problémem odevzdání drobných elektrozařízení, která velmi často končí v komunálním odpadu. Z tohoto důvodu se snažíme zahušťovat sběrnou síť kontejnery na malé spotřebiče,“ říká Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení kolektivního systému ELEKTROWIN.

 

Zvýšení povědomí lidí o nutnosti recyklace starého elektrozařízení  ve Středočeském kraji významně pomohlo k umístění „Wintejnerů“. 61 těchto velkoobjemových kontejnerů je  umístěno v 30 městech a obcích. Občané do nich mohli odkládat chladničky, pračky, sekačky, vrtačky apod.

 

Další úspěšnou akcí, která zvýšila lidem ve Středočeském kraji možnost zapojit se do recyklace elektroodpadu, byla návštěva Putujícího kontejneru.

 

V boji s recyklací pomohl také projekt Recyklujte s hasiči, do kterého se zapojilo více než 650 hasičských sborů z celé České republiky, ze Středočeského kraje pak 109. V roce 2012 hasiči  ve Středočeském kraji vysbírali 153,5 tuny vysloužilců.

 

Motivovat děti ze základních škol k ekologické recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů měl projekt Recyklační hlídka. Ta seznámila žáky 21 škol Středočeského kraje zábavnou a interaktivní formou s pozitivními dopady recyklace na životní prostředí a umožnila jim ověřit si své „recyklační vědomosti“ prostřednictvím testů a soutěží.

 

Výsledky projektu Ukliďme si svět 2011/2012

Škola

Celkem sebraných spotřebičů v kg

Přepočet na jednoho žáka

Absolutní množství

ZŠ a MŠ Křivoklát

9 530

63,11

SOŠ a SOU Horky

4 999

11,90

ZŠ Strančice

3 150

11,54

Přepočet na žáka

ZŠ a MŠ Nedomice

2 940

117,60

ZŠ a MŠ Křivoklát

9 530

63,11

ZŠ a MŠ Kojetice

688

40,47