KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpřesnění výkladu podmínek pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1. podávaných v 15.kole

06/02/13
MZe ČR

5.2.2013 V souladu s Pravidly pro 15. kolo OP Rybářství 2007- 2013 provádí Ministerstvo zemědělství zpřesnění výkladu podmínek pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury pro příjem Žádostí o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013. Cílem je podpora subjektů, které začínají podnikat v odvětví sladkovodní akvakultury. V souladu s kapitolou […]

5.2.2013

V souladu s Pravidly pro 15. kolo OP Rybářství 2007- 2013 provádí Ministerstvo zemědělství zpřesnění výkladu podmínek pro poskytování dotace na projekty opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury pro příjem Žádostí o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013. Cílem je podpora subjektů, které začínají podnikat v odvětví sladkovodní akvakultury.

V souladu s kapitolou 15. Části A – Obecné podmínky pro poskytnutí dotace stanovuje ministr zemědělství možnost doložit platné a pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření nahrazující stavební povolení (dle kapitoly 11, písm. a), odst. 4), Část B – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace) a dokumentaci předkládanou k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu projektu (dle kapitoly 11, písm. a), odst. 5), Část B – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace) nejpozději ke dni 16.4.2013 na příslušný RO SZIF.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce