KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

146. Žofínské fórum

06/03/13
viz. zdroj

Agentura NKL Žofín s.r.o. se sídlem Tunelářů 325, 156 00 Praha 5, provozovna palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, IČ: 61504823, DIČ: CZ61504823, tel.: 224 930 848, www.zofin.cz   Agentura NKL Žofín s.r.o.  ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Agrární komorou ČR si Vás dovoluje pozvat na 146. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM, konané pod záštitou ministra zemědělství Petra […]

Agentura NKL Žofín s.r.o. se sídlem Tunelářů 325, 156 00 Praha 5, provozovna palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1,
IČ: 61504823, DIČ: CZ61504823, tel.: 224 930 848, www.zofin.cz
 
Agentura NKL Žofín s.r.o.  ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Agrární komorou ČR
si Vás dovoluje pozvat na
146. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM,
konané pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla
„Strategie českého zemědělství a potravinářství
do roku 2020. Soběstačnost ve vleku EU?“
Praha, Velký sál paláce Žofín, 25. března 2013 od 13,00 hod.
 
Vystoupí a na dotazy odpoví:
Petr Bendl              ministr zemědělství
Jan Veleba             prezident Agrární komory ČR
Milan Semančík      předseda Slovenské zemědělské a potravinářské komory
V rámci diskuse vystoupí i Alena Stiborová, ředitelka odboru zemědělského pojištění České pojišťovny, a.s. a Jaroslav Faltýnek, člen představenstva AGROFERT HOLDING, a.s.
 
Na Žofínském fóru chceme diskutovat o návrhu materiálu ke strategii českého zemědělství. Podaří se zajistit dlouhodobou potravinovou bezpečnost? Stanou se navrhovaná opatření motivačními pro naše zemědělce a potravináře? Shodují se národní priority se záměry, projednávanými v rámci společné zemědělské politiky EU na období 2014 – 2020? Jak se s aktuálními problémy vyrovnávají na Slovensku, můžeme využít některých zkušeností? Po skončení fóra (v cca 15,30 hod.) následuje společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách paláce Žofín.    Změna programu vyhrazena!
 
Účastnický poplatek za 1 osobu: 1 500,- Kč (včetně DPH)
Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy AK ČR a PK ČR za 1 osobu: 1 000,- Kč (včetně DPH)

 

 

 

Prosíme zaškrtněte:              Jsem členem AK ČR                            Jsem členem PK ČR                   
 
 
Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u ČSOB a. s., č. ú.: 100014338/0300, VS: 130325.
Po uskutečnění akce obdrží účastník daňový doklad ve smyslu Zákona o DPH. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání fóra, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Ve výjimečných případech je možné akceptovat platbu v hotovosti při akreditaci v místě konání. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že s podmínkami účasti souhlasí. Pořadatel zaručuje, že data účastníků nebudou poskytnuta třetím osobám. Doklad o zaplacení přiložte k níže uvedené přihlášce. Informace – telefon 224 930 848 nebo na www.zofin.cz
Každý účastník obdrží od partnera fóra, České informační agentury dárek, měsíční předplatné elektronického manažerského zpravodajského přehledu a jeden z účastníků voucher na odběr tohoto elektronického přehledu v hodnotě 15 000 Kč. Další obdrží víkendový manažerský pobyt v Lázních Poděbrady pro dvě osoby od Lázní Poděbrady, a.s.
Čitelně vyplněnou přihlášku zašlete na fax 224 932 539 nebo e-mail: forum@zofin.cz
 
Přihláška na 146. Žofínské fórum
 
Příjmení, jméno, titul: …………………………..………………. Funkce: .……………………………………………….
 
Firma: …………………………………………………      tel.: …..…………..    e-mail: ….……..……………………….     
 
Sídlo: ………………….……………………………………………………………………………………………………….
 
IČ: ………………………… DIČ: …………………… Bank. spojení: ……….…………………………………………..
 
Platba (zakroužkujte): x) bankovním převodem    x) na místě (ve výjimečných případech) Podpis: ……..……….        

Zařazeno v Aktuálně