KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

27 firem v tendru Lesů ČR na lesnické činnosti převážně po firmě LESS & FOREST s.r.o. podalo celkem 198 nabídek

06/03/13
viz. zdroj

Hradec Králové, 5. března 2013 – Nabídky do otevřeného zadávacího řízení Lesů ČR na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1. 6. 2013+“ podalo celkem 27 firem. Včerejším veřejným otevíráním obálek s došlými nabídkami tak Lesy ČR zahájily vyhodnocování soutěže na zajištění lesnických činností na 32 smluvních územních jednotkách (SÚJ), […]

Hradec Králové, 5. března 2013Nabídky do otevřeného zadávacího řízení Lesů ČR na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1. 6. 2013+“ podalo celkem 27 firem. Včerejším veřejným otevíráním obálek s došlými nabídkami tak Lesy ČR zahájily vyhodnocování soutěže na zajištění lesnických činností na 32 smluvních územních jednotkách (SÚJ), kde dříve pracovala zejména společnost LESS & FOREST s.r.o.
„Mezi zájemci se objevují jak malé, tak i větší podniky. Firmy podaly celkem 198 nabídek. Dvě firmy podaly nabídky na všech 32 SÚJ, některé pak třeba nabídku jen na jednu SÚJ. Průměrně na jednu SÚJ bylo podáno 6 nabídek,“ upřesňuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený řízením podniku.
Zakázka je vypsána plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími souvisejícími právními předpisy. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Rozhodujícím kritériem bude nabízená cena.  Lesy ČR tendr vyhlásily tak, aby práce po podepsání smluv s jednotlivými vítězi mohly začít k datu 1. června 2013. V současnosti jsou nezbytné práce na těchto SÚJ zajišťovány celkem 11 smluvními partnery vybranými v rámci JŘBU.
Na internetových stránkách Lesů ČR je již zveřejněn soubor nazvaný „Přehled podaných nabídek 2013_03_04.“
 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce