KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dny s Lesy ČR

26/03/13
viz. zdroj

Akce typu Dny s Lesy ČR a aktivity lesní pedagogiky získávají stále větší množství příznivců   Lesy ČR v roce 2012: 827 akcí pro více než 98 tisíc lidí   V mezidobí pouhého jednoho roku stoupl počet návštěvníků akcí LČR o 18 tisíc   Hradec Králové, 25. března 2013 – Lesy ČR pořádají pro veřejnost pravidelně celou […]

Akce typu Dny s Lesy ČR a aktivity lesní pedagogiky
získávají stále větší množství příznivců
 
Lesy ČR v roce 2012: 827 akcí pro více než 98 tisíc lidí
 
V mezidobí pouhého jednoho roku stoupl počet návštěvníků akcí LČR o 18 tisíc
 
Hradec Králové, 25. března 2013 – Lesy ČR pořádají pro veřejnost pravidelně celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník.
 
Lesy ČR se zároveň věnují intenzivně aktivitám v oblasti tzv. lesní pedagogiky, která představuje jednu z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.
 
V roce 2012 Lesy ČR celostátně uspořádaly 827 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku, z toho šlo o 110 Dnů s Lesy ČR a 717 dalších osvětových akcí. Ve srovnání s rokem předchozím počet Lesy ČR pořádaných akcí pro veřejnost stoupl o 67. Celkem se událostí zúčastnilo více než 98 tisíc návštěvníků, dětí i dospělých, jejich počet se oproti roku 2011 zvýšil o více než 18 tisíc. Pracovníci Lesů ČR věnovali v roce 2012 práci v rámci osvětových akcí pro veřejnost 5356 hodin, což je o 1196 hodin více než v roce 2011. „Růst oblíbenosti Lesy ČR pořádaných akcí mezi širokou veřejností a školami stejně jako průběžně narůstající počet lesních pedagogů u našeho podniku je potěšující a zároveň zavazující. Jsme připraveni osvětové, populárně naučné akce pro veřejnost včetně aktivit lesní pedagogiky dále rozvíjet,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený v současnosti též řízením LČR.
 
Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami se stávají hlavně vycházky do lesa s lesnickými odborníky, lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty nachystané pestré vzdělávací a interaktivní programy. Se zájmem o lesní pedagogiku vzrůstá i počet zaměstnanců Lesů ČR, kteří absolvovali kurz lesní pedagogiky. Tento kurz pořádá dvakrát do roka Sdružení lesních pedagogů v Hranicích na Moravě. V současné době má státní podnik Lesy ČR celkem 226 lesních pedagogů. Ve srovnání se stejným datem před rokem se počet lesních pedagogů u LČR zvýšil o 32.
 
 
 
 
 
 
Mezi letošní plánované významné události typu Den s Lesy ČR lze zařadit například následující akce:
 
Lesní slavnost Lapků z Drakova a Dny Lesů ČR 2013 – akce proběhne ve dnech 13. – 14. července 2013, podílejí se na ní lesní správy Lesů ČR Jeseník, Město Albrechtice a Karlovice. V roce 2012 se události zúčastnilo 13 tisíc lidí.
 
3. ročník Oslav lesa na Floře – 11. – 12. října 2013 v Olomouci. První den je věnován pozvaným školám, druhý pak veřejnosti. Celkem se oslav loni   zúčastnilo 3350 lidí. Oslavy lesa na Floře pořádají Lesy ČR, Krajské ředitelství Šumperk ve spolupráci s Lesy města Olomouce, VLS, s.p., Olomouckým krajem a SLŠ Hranice.
 
.Den s Lesy ČR v Oboře Žleby – 27. dubna 2013 – pořádají Lesy ČR, Lesní správa Nasavrky
 
Den Českého lesa – 14. září 2013 – pořádají Lesy ČR, Lesní správa Přimda
 
 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí LČR,

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce