KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

20/03/13

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340,262 72 Březnice tel. č. 318 682 961 e-mail:skola@sbrez.cz,               stránky: www.sbrez.cz     Nabídka kurzu     Vážený pane, vážená paní,                          naše škola byla akreditována MZe ČR k realizaci   Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností. (rekvalifikační vzdělávací program)   Obsah vzdělávací akce: Osnova kurzu […]

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,
Rožmitálská 340
Rožmitálská 340,262 72 Březnice
tel. č. 318 682 961
e-mail:skola@sbrez.cz,               stránky: www.sbrez.cz
 
 
Nabídka kurzu
 
 
Vážený pane, vážená paní,
                        
naše škola byla akreditována MZe ČR k realizaci
 
Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností.
(rekvalifikační vzdělávací program)
 
Obsah vzdělávací akce:
Osnova kurzu je zpracována podle rámcové vzdělávací osnovy a časové dotace pro jednotlivé tématické celky. Obsah kurzu může být přizpůsoben požadavkům účastníků kurzu.
 
Komu je kurz určen:
Pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání ( nebo si své vzdělání chtějí rozšířit). Kurz je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání prostředků z fondů.
 
 
Rozsah kurzu:
Prezenční forma studia                         cca 120 h 
Samostudium, individuální konzultace   cca 75 h
Zpracování projektu                                        samostudium a konzultace mimo uvedený rozsah
                                                                       hodin po dohodě s vedoucím projektu
Praxe (uznává se výkon vlastní zemědělské činnosti) 105 h
 
Zahájení: bude ještě upřesněno, předpoklad je podzim 2013 podle zájmu uchazečů.  
Závazné přihlášky zašlete prosím co nejdříve!
 
Místo:  VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice ( okres Příbram).
Další informace na : www.sbrez.cz
 
Kurzovné: 8000,– Kč za 1 účastníka kurzu při počtu 5-10 účastníků, nad 10 účastníků se částka kurzovného snižuje.
 
Materiální zabezpečení:
Písemné materiály a CD v ceně kurzu, stravování a ubytování je možné zajistit v místě.           
 
 
V Březnici dne 11. 3. 2013                                         Ing. Marie Fiřtíková
                                                                                     ředitelka školy