KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Posázaví jednala o spolupráci s polským partnerem E.O.Cenoma

06/03/13
viz. zdroj

  Turistika i kulturní a historické dědictví by se mohly stát tématem spolupráce mezi MAS Posázaví a její polskou obdobou E.O.Cenoma. Česká strana může polským partnerům poradit v otázce vzniku a rozvoje infrastruktury v cestovním ruchu, zejména v oblasti vodní a sportovní turistiky. Poláci nabídli své zkušenosti s využitím tradičních lidových řemesel a folklóru. Vymezení oblastí možné spolupráce bylo […]

 
Turistika i kulturní a historické dědictví by se mohly stát tématem spolupráce mezi MAS Posázaví a její polskou obdobou E.O.Cenoma. Česká strana může polským partnerům poradit v otázce vzniku a rozvoje infrastruktury v cestovním ruchu, zejména v oblasti vodní a sportovní turistiky. Poláci nabídli své zkušenosti s využitím tradičních lidových řemesel a folklóru. Vymezení oblastí možné spolupráce bylo výsledkem návštěvy polských partnerů v Posázaví, která se uskutečnila 4. a 5. března.
 
„Určitě jim máme co předat. Můžeme jim pomoci třeba s rozjetím podnikání v okolí řek, oba regiony jsou si totiž velice podobné. Například u nás se turistika točí kolem řek Sázavy a Vltavy, jejich potenciálem do budoucna je Raba a Visla,“ řekla manažerka Strategického plánu Leader (SPL) společnosti Posázaví o.p.s. Marie Škvorová. Její slova potvrdila i manažerka SPL společnosti E.O.Cenoma Teresa Sznajder. „Jednu z možností spolupráce vidím v rozvoji turistiky. Máme podobné přírodní podmínky, ale neumíme je tak využít. Oceňujeme i vzájemnou spolupráci mezi partnery MAS Posázaví, u nás se, bohužel, většinou jedná o velkou rivalitu,“ dodala Teresa Sznajder.
 
O tom, jak konkrétně funguje spolupráce mezi partnery MAS Posázaví, se šestičlenná polská delegace přesvědčila v Týnci nad Sázavou. Navštívila zde společnost Bisport, která nabízí outdoorové aktivity, včetně vodního sportu. Bisport se aktivně zapojuje do projektu Čistá řeka Sázava, kdy v režii společnosti Posázaví o.p.s. každoročně vyrážejí stovky dobrovolníků vyčistit hladinu a břehy řeky. Tento projekt Poláky velice zaujal. Majitel Společenského centra TÝNEC Miroslav Němec je pak seznámil s průběhem opravy této památky, na kterou mimo jiné získal dotaci ze SPL.
 
Místní akční skupinu E.O.Cenoma založilo v roce 2005 sedm mikroregionů ležících severovýchodně od Krakova. Na jejich území žije kolem 70 000 obyvatel.
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví