KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Starostové z Posázaví jednali o rozvoji regionu v letech 2014 – 2020

26/03/13
viz. zdroj

  Vytvoření co nejlepší a nejobsáhlejší Strategie regionu Posázaví a certifikace Místní akční skupiny Posázaví (MAS) patří mezi hlavní úkoly společnosti Posázaví o.p.s. v nadcházejícím období. Kvalitní strategie i certifikace jsou podmínkou úspěchu v soutěži o finanční prostředky z Programu rozvoje venkova a dalších operačních programů na období 2014–2020. Harmonogram a obsah strategie byly jedním z bodů programu Shromáždění […]

 
Vytvoření co nejlepší a nejobsáhlejší Strategie regionu Posázaví a certifikace Místní akční skupiny Posázaví (MAS) patří mezi hlavní úkoly společnosti Posázaví o.p.s. v nadcházejícím období. Kvalitní strategie i certifikace jsou podmínkou úspěchu v soutěži o finanční prostředky z Programu rozvoje venkova a dalších operačních programů na období 20142020. Harmonogram a obsah strategie byly jedním z bodů programu Shromáždění starostů, které se uskutečnilo 19. března v Benešově.
 
„Je důležité, abychom měli strategii připravenou do konce letošního roku, abychom se s ní mohli ucházet o dotace hned v prvním kole soutěže. Je přitom nutné, aby na ní spolupracoval celý region napříč všemi sektory,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Neméně důležitá je podle ní také certifikace MAS. „Každá MAS, která chce být příjemcem dotací, musí splnit určitá kritéria, mimo jiné musí být otevřená a transparentní. Podmínky certifikace by mělo do konce června stanovit ministerstvo zemědělství, ucházet o ni bychom se měli v září,“ dodala Bohunka Zemanová.
 
K posílení transparentnosti by mělo přispět také rozšíření dozorčí rady společnosti Posázaví o.p.s., o kterém rozhodlo Shromáždění starostů. Jejími členy zvolilo starostu obce Ratměřice Viktora Lišku a starostu obce Struhařov Libora Matouška. „V dozorčí radě máme nově šest lidí, doteď byli tři, a to jeden z veřejného sektoru, jeden ze soukromého a jeden z neziskového. Teď budou mít všechny sektory po dvou zástupcích. Chceme být více otevření a snažíme se o to, aby se co nejvíc informací od nás dostalo mezi různé skupiny lidí,“ poznamenala Bohunka Zemanová.
 
Shromáždění starostů také zvolilo předsedkyní Shromáždění starostů starostku Hvězdonic Alexandru Baňařovou, kterou tím zároveň potvrdilo ve funkci členky správní rady Posázaví o.p.s. Místopředsedou Shromáždění byl zvolen starosta obce Teplýšovice Josef Škvor, který nahradí ve správní radě Luďka Jeništu, který odstoupil pro svou časovou zaneprázdněnost. Kandidáty na členství ve správní radě dosud nominovalo Plénum regionu Posázaví, podle nového statutu je nominují právě zástupci veřejné správy.
 
Bohunka Zemanová přítomné také informovala o tom, že pokud region uzná za potřebné a výhodné mít zde společnost Posázaví o.p.s., která v regionu a pro region funguje, bude nutné vytvořit nový systém jejího financování. V současnosti platí členové MAS předem stanovený příspěvek podle uzavřené partnerské smlouvy, v budoucnu by to mohlo být například podle počtu obyvatel.
 
Společnost Posázaví o.p.s. koordinuje činnost MAS Posázaví, která je v regionu administrátorem Strategického plánu Leader. V letech 2008–2013 z něj rozdělila mezi žadatele dohromady 87,8 milionu korun. Vybudovala se z nich nová hřiště a vesnická muzea, opravily kapličky a hasičské zbrojnice, postavily naučné stezky i turistické ubytovny.
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví