KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

VOŠ a SOŠ Březnice pořádala již popáté Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

20/03/13
viz. zdroj

       VOŠ Březnice a SOŠ Březnice ukončila v sobotu 2. března 2013 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, který byl tradičně určen pro zemědělce, kteří nemají potřebné vzdělání pro výkon své zemědělské činnosti.      Obsah vycházel ze schválených osnov projektu a byl zčásti i přizpůsoben požadavkům zemědělské praxe.      Trval včetně odborné praxe 300 hodin, […]

 
     VOŠ Březnice a SOŠ Březnice ukončila v sobotu 2. března 2013 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, který byl tradičně určen pro zemědělce, kteří nemají potřebné vzdělání pro výkon své zemědělské činnosti.
     Obsah vycházel ze schválených osnov projektu a byl zčásti i přizpůsoben požadavkům
zemědělské praxe.
     Trval včetně odborné praxe 300 hodin, z toho účastníci strávili ve škole 15 sobot
po 8 hodinách, tedy celkem 120 hodin přednášek od podzimu 2012 do jara 2013. 
Na závěr všichni účastníci byli přezkoušeni před komisí a obhajovali svůj absolventský projekt. Absolventi získali kromě nových poznatků pro svou práci i osvědčení pro výkon zemědělské činnosti, které je mj. potřebné pro získání některých zemědělských dotací a čerpání prostředků z fondů. Kurz byl přínosem i pro samotné učitele, kteří mohou vycházet ze získaných zkušeností z pěti konaných kurzů.
     Vyzýváme současně tedy další zájemce o tento kurz, aby se přihlásili co nejdříve na adrese školy. V případě dostatečného počtu zájemců bychom jej znovu otevřeli v říjnu 2013.
Rozsah zůstane stejný, tedy 120 hodin přednášek o sobotách, zbytek do celkových 300 hodin bude tvořit samostudium a praxe na zemědělské farmě.
Potřebné dokumentace, informace a telefonické kontakty včetně přihlášky naleznete již nyní na stránkách školy www.sbrez.cz .
Budeme se všichni těšit na setkání s Vámi!
 
                                                                                                 Ing. Ladislav Pivoňka
                                                                                                  odborný garant kurzu