KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Díky Lesům ČR si valašská krajina i do budoucna zachovává svůj tradiční ráz

05/04/13
viz. zdroj

  Hradec Králové, 4. dubna 2013 – Státní podnik Lesy ČR dokončil za téměř tři čtvrtě milionu korun v celkem 16 lokalitách krajiny Valašska, z nichž část zasahuje i do CHKO Beskydy a ptačí oblasti Horní Vsacko, speciální projekt nazvaný „Zakládání a obnova krajinných prvků Valašska – Horní Vsacko“ zaměřený na obnovu místních přírodních hodnot. Ve vybraných […]

 
Hradec Králové, 4. dubna 2013 – Státní podnik Lesy ČR dokončil za téměř tři čtvrtě milionu korun v celkem 16 lokalitách krajiny Valašska, z nichž část zasahuje i do CHKO Beskydy a ptačí oblasti Horní Vsacko, speciální projekt nazvaný „Zakládání a obnova krajinných prvků Valašska – Horní Vsacko“ zaměřený na obnovu místních přírodních hodnot. Ve vybraných místech se realizovala řada opatření vedoucích k rekonstrukci přírodních společenstev, a to obnovou původní vegetace, druhově bohatých luk i přirozeného lesa na březích bystřin a výsadbou starých (tradičních) ovocných odrůd. Značný význam se kladl i krajinářsko-přírodním faktorům z estetického pohledu vnímání krajiny. Lokality se nacházejí na území katastrů obcí Pozděchov, Huslenky, Halenkov a Vsetín ve Zlínském kraji. Na projektu se podíleli zkušení místní lesníci, ochránci přírody i odborní krajinní projektanti.
 
Úpravě všech 16 typově specifických ploch předcházel detailní průzkum, na jehož základě došlo k následné výsadbě nových stromů typických pro valaškou krajinu, a to v prostorovém uspořádání alejového, řadového či skupinového typu. Na nelesních pozemcích Lesy ČR zajistily redukci expanzivních druhů dřevin a další vegetace a poté nechaly nově vysadit staré (tradiční) odrůdy ovocných dřevin.
Kromě Lesů ČR se na financování projektu podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkově se v průběhu projektu podařilo nově vysadit více než tisíc kusů stromů; z ovocných dřevin šlo o následující odrůdy a druhy: jabloň "Jadernička moravská", jabloň-"Cronselské", jabloň-"Astarachán bílý", hrušeň-"Krvavka", hrušeň-"Jačmenka (syn. Majdalenka)", slivoň–Durancie, jeřáb "Moravský sladkoplodý" a třešeň ptačí. Mezi zástupci ostatních dřevin dominuje olše lepkavá a jasan ztepilý.
 
Jako konkrétní ukázku nově upravené plochy je možné uvést lokalitu Trubiska rozprostírající se kolem vodního toku a loveckého zámečku stejného jména. Ke zlepšení přirozené druhové skladby lesa zde na podmáčených místech na březích bystřin došlo výsadbou olší a jasanů.
 
Samotnou výsadbou nových stromů projekt nekončí, po další období bude probíhat pravidelná údržba pozemků, ořezy a celková péče o vysazené dřeviny. Dokončením projektu se podařilo přiblížit charakter tradiční valašské krajiny obyvatelům místních vesnic a měst a současně zvýšit atraktivitu Valaška jako zajímavé turistické destinace.
 
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR

Zařazeno v Novinky a akce