KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela Zákona o Ochraně ovzduší č.201 /2012 Sb. – nové povinnosti pro provozovatele stájí pro hospodářská zvířata

25/04/13
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

nové povinnosti pro chovatele

 

Na základě dotazů jsem zjišťoval informace k novému schvalování provozu stájí pro "chov hospodářských zvířat s celkovou emisí amoniaku nad 5 t". V loňském roce dne 1.9.2012 nabyl účinnosti zákon č.201/2012 Sb. kterým se upravuje zákon o ochraně ovzduší. Na základě tohoto zákona je nutné, aby každý provozovatel měl schválený provoz pro chov hospodářských zvířat.

Dříve se podávaly ke schválení provozu pouze provozní řády stájí. Tyto provozní řády mají určitou dobu platnosti. Pokud již máte tyto provozní řády prošlé je nutné podat na Krajský úřad kraje Vysočina novou žádost o schválení provozu podle nového zákona 201/2012 Sb. Pokud však mají tyto provozní řády ještě platnost tak nemusíte předkládat nic a musíte to řešit až po ukončení platnosti těchto provozních řádů.     

Žádosti se podávají na Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí. K těmto žádostem je nutné předložit také nově zpracovaný provozní řád stáje. Obsah provozního řádu je uveden v příloze č. 12 k vyhlášce č.415/2012 Sb.. Po předložení žádostí Vám bude provoz schválen. Na Krajském úřadě Kraje Vysočina to má na starosti Ing. Jiří Růžička, v případě dotazů Vám odpoví na – tel. 564 602 518. 

Ing.Michal Bratršovský – Agrovenkov Vysočina, o.p.s.

žádost vzory ke stažení na stránkách KÚ Kraje Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/vzory-a-obsah-zadosti-o-povoleni-umisteni-stavby-a-provozu-stacionarniho-zdroje-znecisteni-oczdusi/d-4046153/p1=4952