KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Setkání kronikářů Posázaví bylo ve znamení výměny zkušeností

25/04/13

  Výměnu zkušeností a možnost popovídat si s kolegy ze stejného oboru nabídlo regionální setkání kronikářů z Posázaví, které se uskutečnilo 23. dubna v Benešově. Zúčastnilo se ho 31 lidí, kteří zaznamenávají běžné i mimořádné události ze života svých obcí. Akci podruhé pořádal svazek obcí CHOPOS ve spolupráci se Státním okresním archivem v Benešově a společností Posázaví o.p.s.   […]

 
Výměnu zkušeností a možnost popovídat si s kolegy ze stejného oboru nabídlo regionální setkání kronikářů z Posázaví, které se uskutečnilo 23. dubna v Benešově. Zúčastnilo se ho 31 lidí, kteří zaznamenávají běžné i mimořádné události ze života svých obcí. Akci podruhé pořádal svazek obcí CHOPOS ve spolupráci se Státním okresním archivem v Benešově a společností Posázaví o.p.s.
 
„Stejně jako loni bylo i tentokrát našim cílem umožnit kronikářům, aby se nejen sešli navzájem, ale také aby poznali zástupce archivu a případně dalších institucí. Chceme, aby věděli, že jim jsme schopni být nápomocni radou, recipročně chceme ovlivnit získávání kronik do archivu,“ řekl pracovník archivu Michal Sejk. Loňské setkání se podle něj konalo po delší odmlce a setkalo se s pozitivním ohlasem, velký zájem o něj kronikáři projevili i letos. „Na závěrečnou diskusi bohužel zbylo velmi málo času, a proto výměna zkušeností probíhala spíše individuálně; do budoucna bychom rádi – i na žádost samotných kronikářů – tento nedostatek odstranili. Jakou formou ukáže další jednání,“ dodal.
 
Pro kácovskou kronikářku Janu Keltnerovou bylo loňské setkání inspirativní, proto se ho zúčastnila znovu. „Zaujalo mě tehdy například to, že jedna obec jako doplnění klasického zápisu v kronice vede také fotoknihu událostí. Chtěla bych to prosadit i u nás, zatím ale na to nejsou peníze,“ řekla.
 
Na zkušenosti kolegů se těšil i Jiří Foller z Chmelné, který zaznamenává život v obci už 18 let. Podobná setkání podle něj mohou například napovědět, jak řešit diskutabilní situace, které mohou při psaní kroniky nastat. „Zaujalo mě také to, že je dán prostor originalitě, že každá kronika může být úplně jiná a může odrážet osobnost tvůrce,“ dodal.
 
Motivací k tomu, aby se vrátil k psaní obecní kroniky, bylo benešovské setkání pro starostu Maršovic Bohumila Ježka. „Původní obecní kronika se přestala psát v roce 1966, znovu psát jsme ji se ženou začali někdy v letech 1996 nebo 1997 a vydrželi to asi do roku 2003. Chtěl bych se k psaní kroniky vrátit, protože si myslím, je to důležité a nemělo by se opomíjet. Člověk by si na to měl udělat čas,“ přál si starosta.
 
Iniciátorem setkání byl svazek obcí CHOPOS. Podle jeho manažera Miroslava Kratochvíla dali podnět k jeho uspořádání samotní kronikáři. „Máme ve svazku dost kronikářů a řada z nich poptávala vzájemná setkání, která se už dlouho nekonala. Loni jsme proto ve spolupráci s archivem uspořádali první schůzku a plánujeme v nich pokračovat. Do budoucna bychom je chtěli obohatit o účast kronikářských osobností, které by přinesly nové nápady a myšlenky,“ řekl Miroslav Kratochvíl.
 
Letošní setkání doplnila zajímavá prohlídka benešovského archivu. Kronikáři se během ní přesvědčili o tom, jak se archiv stará nejen o samotné kroniky, ale také o historické dokumenty a další písemnosti.
 
Jaroslava Tůmová
 
Kontakt pro další informace:
Ing. Miroslav Kratochvíl, tel.: 777 193 556, e-mail: kratochvil@posazavi.com