KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Studenti Gymnázia Benešov se ve vědomostních soutěžích neztratí

10/04/13

  Studenti Gymnázia Benešov se neztratí v žádné vědomostní, umělecké ani sportovní soutěži. Vítězí v matematické, fyzikální, chemické a biologické olympiádě, v soutěžích v cizích jazycích i ve středoškolské odborné činnosti. Pravidelně se umisťují na předních místech v krajských i celostátních kolech. Díky nim se benešovské gymnázium stalo ve školním roce 2011/2012 nejlépe hodnocenou středočeskou […]

 
Studenti Gymnázia Benešov se neztratí v žádné vědomostní, umělecké ani sportovní soutěži. Vítězí v matematické, fyzikální, chemické a biologické olympiádě, v soutěžích v cizích jazycích i ve středoškolské odborné činnosti. Pravidelně se umisťují na předních místech v krajských i celostátních kolech. Díky nim se benešovské gymnázium stalo ve školním roce 2011/2012 nejlépe hodnocenou středočeskou školou v programu „Excelence středních škol hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích“, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jeho cílem je podpořit a zvýšit kvalitu výuky a rozšířit péči o talentované žáky na středních školách.
 
„Úspěch svědčí jednak o dobré práci školy, jednak o iniciativě a aktivitě studentů. Pravidelně se jich do soutěží zapojuje veliký počet, mnozí dosáhnou na úspěšná umístění v okresních či krajských kolech a každoročně máme několik zastoupení i v kolech celostátních. Studenti jsou k účasti v soutěžích vhodně motivováni vyučujícími, hlásí se spontánně, není třeba je do toho nutit. Rovněž naši pedagogové se soutěžím rádi věnují, podílejí se na jejich organizaci a obzvlášť ve vyšších kolech studentům i odborně pomáhají s přípravou. Svými úspěchy v soutěžích nám naši studenti pomáhají budovat dobré jméno školy na veřejnosti, což je velmi cenné,“ řekl ředitel Gymnázia Benešov Zdeněk Zahradníček.
 
Jeho slova potvrdil i jeden z úspěšných soutěžících, septimán Adam Tywoniak. „K většině soutěží mě přivedli motivovaní vyučující s vlastním zájmem o předmět, kterým bych touto cestou také chtěl poděkovat. O některé jiné, například korespondenční semináře, jsem se začal zajímat sám. Soutěže jsou pro mě příležitostí zabývat se tématy, na která v běžné výuce nedojde, umožní mi srovnat své schopnosti s ostatními účastníky a také jsou výbornou přípravou na různé zkoušky v dalším studiu. Motivací jsou samozřejmě i hodnotné ceny pro vítěze, zejména ve vyšších kolech,“ dodal Adam Tywoniak.
 
Program „Excelence středních škol hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích“ se snaží posílit zájem a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách i zvyšovat vědomostní úroveň studentů nad rámec školních vzdělávacích programů. Jeho cílem je mimo jiné podpořit zájem žáků o přírodovědné, technické a další vybrané předměty a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech. Program současně podporuje aktivity pedagogických pracovníků zaměřené na talentované žáky, posiluje personální podmínky ve školách a je také výrazným impulsem pro zvyšování kvality vzdělávání v celém školském systému.
 
Podle výsledků v soutěžích, které žáci dosáhnou, dostane v rámci programu „Excelence“ jejich škola finanční dotaci. Gymnázium Benešov tak získalo 117 000 korun, které budou využity jako motivační složka platu pedagogických pracovníků, kteří úspěšné reprezentanty školy připravují.
 
Jaroslava Tůmová
 
Kontakt pro další informace:
ředitel Gymnázia Benešov Mgr. Zdeněk Zahradníček, tel.: 311 444 621, e-mail: zahradnicek@gbn.cz
 
 

Zařazeno v Aktuálně