KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodaj venkova 4/2013

02/04/13
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Vyšel měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR.

Z obsahu:
• Soutěž Vesnice roku letos poprvé doprovodily semináře pro starosty
• Už začátkem roku 2015 by měla být naše země pokryta MASkami s vysokou odbornou úrovní. Rozhovor se staronovým předsedou Národní sítě MAS ČR Františkem Winterem
• Spolek v březnu navrhl novou místopředsedkyni, věnoval se Vesnici roku i plánovacímu období 2014+
• Konference o pozemkových úpravách na MZe vzbudila zájem odborníků, zemědělců i starostů
• Bendl na Agrární komoře v Olomouci: Zemědělci by neměli přijít o peníze na rozvoj venkova
• Pohled SMS: Co přinese Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020?
Zpravodaj venkova zde
Zdroj: SPOV ČR

Zařazeno v Aktuálně