KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAS Podlipansko – do regionu míří přes 8 mil.Kč

19/06/13

Podlipansko rozděluje další peníze z Programu rozvoje venkova. V květnu 2013 bylo podáno do kanceláře MAS Podlipansko 29 žádostí o dotaci. Následovala administrativní kontrola projektů včetně místních šetření – hodnotitelé se vydali na prohlídku objektů a pozemků, které by měly být v rámci požadovaných dotací zušlechtěny (opravy, rekonstrukce, vybavení apod.). Poté proběhla „veřejná obhajoba projektů“, žadatelé o dotaci […]

Podlipansko rozděluje další peníze z Programu rozvoje venkova.
V květnu 2013 bylo podáno do kanceláře MAS Podlipansko 29 žádostí o dotaci. Následovala administrativní kontrola projektů včetně místních šetření – hodnotitelé se vydali na prohlídku objektů a pozemků, které by měly být v rámci požadovaných dotací zušlechtěny (opravy, rekonstrukce, vybavení apod.). Poté proběhla „veřejná obhajoba projektů“, žadatelé o dotaci měli možnost osobně přesvědčit hodnotitele o prospěšnosti svých projektových záměrů, hodnotitelé se mohli ptát na to, co jim nebylo jasné a v mnoha případech i poradit, co by se dalo v projektu zlepšit.
Výběrová komise sestavila pořadí projektů, které doporučila k podpoře. Konečné rozhodnutí náleželo správní radě a ta dne 10. června 2013 doporučila k podpoře a k registraci na Státním intervenčním zemědělském fondu (SZIF) 28 z 29 projektů. Jeden projekt byl vyřazen, protože žádost o dotaci nesplnila daná pravidla. Ostatní projekty budou 19. června 2013 předány na Regionální odbor SZIF, kde proběhne další kontrola.
Pokud vše bude v pořádku, můžeme se těšit na rekonstrukci Nebovidské tvrze, obecní budovy v Pučerech, společenského domu v Polních Voděradech, kulturního domu v Kouřimi, klubovny ve Svatbíně, kabin u hřiště v Nové Vsi I, sokolovny ve Velimi, zázemí pro o.s.Pohodový svět v Kouřimi, nový fitpark u základní školy v Kostelci nad Černými lesy, nové víceúčelové hřiště ve Vrbčanech, na vybavení herny pro občanské sdružení Maminky sobě v Dobřichově a na vybavení mateřské školy v Pískové Lhotě, na závlahu hřiště v Hořátvi a dalšího oživení se dočká i kulturní památka v Plaňanech v rámci projektu Oživlá kulturní památka III. Podpora putuje i k podnikatelům, rekonstrukce objektu by měla proběhnout ve Velimi za účelem vzniku nové prodejny, podnikatelům z Konojed a z Kostelce n.Č.l. dotace pomůže pořídit vybavení. Další doporučené žádosti o dotaci řeší chodník v Sadské, autobusové zastávky v Kersku, místní komunikace v Jevanech a v Borku u Třebovle a zakoupení techniky na údržbu veřejné zeleně v Drahobudicích. Bude podpořen i cestovní ruch v Podlipansku – v Žabonosech v Knížecím dvoře vznikne nové hřiště a v Kouřimi na náměstí penzion V Trumpetách. Poslední (nikoli významem) skupina projektů je zaměřena na stezky v krajině – „Cesta k sobě“ vzniká mezi Oleškou a Krymlovem, Kbelanda bude obnovena mezi obcemi Radovesnice I a Kbel a v Kostelci nad Černými lesy bude zrekonstruována „Stezka z města“, cesta vedoucí ke sv.Gothardovi.
Celková výše podpory na tyto projekty je přes 8,4 mil. Kč.
Není to málo, ale venkov potřebuje peněz mnohem více – chodníky, silnice, veřejné budovy, technická infrastruktura, veřejná zeleň, to vše volá po opravách, rekonstrukcích, stejně tak jako další aktivity na venkově.
Doufejme, že se na nás nezapomene ani v dalším programovém období, které se nyní připravuje.
 
 
 
 
                                                                           Jana Havelková, realizační manažerka SPL, MAS Podlipansko