KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Projekt na ochranu před těžkými kovy v půdě a vodě

21/06/13

Cílem evropského projektu UMBRELLA koordinovaného univerzitou v Jeně je využití mikroorganismů k zadržování těžkých kovů. (ÚZEI, Agronavigator.cz) – Kontaminace těžkými kovy patří k největším environmentálním problémům. Většinou jsou za to zodpovědné lidské činnosti jako těžký průmysl. Těžké kovy zůstávají v půdě a zatěžují svou toxicitou ekosystém. Předmětem výzkumu v rámci projektu EU s názvem UMBRELLA bylo, stabilizovat těžké […]

Cílem evropského projektu UMBRELLA koordinovaného univerzitou v Jeně je využití mikroorganismů k zadržování těžkých kovů.
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Kontaminace těžkými kovy patří k největším environmentálním problémům. Většinou jsou za to zodpovědné lidské činnosti jako těžký průmysl. Těžké kovy zůstávají v půdě a zatěžují svou toxicitou ekosystém.
Předmětem výzkumu v rámci projektu EU s názvem UMBRELLA bylo, stabilizovat těžké kovy ve formě minerálních sloučenin v půdě tak, aby se nevyplavovaly. Jako levný a udržitelný bio- prostředek k tomu by měly sloužit mikroorganismy. Proto se zkoumalo, jak mohou mikroby ovlivnit bio-geochemický cyklus kovů a jak by bylo možné toho využít k ochraně půdy a vody.
Cílem bylo navržení remediačního procesu, tzn. procesu ochrany prostřednictvím mikrobů, a pochopení vlivů, které na něj mohou působit v různých krajinách. To mělo umožnit přizpůsobení navržených technologií v různých evropských klimatických, geologických a biologických oblastech.
Rozsáhlý výzkum příjmu těžkých kovů živými systémy vedl k poznání mechanismu zadržení kovů.
Vedle toho byl sledován příjem těžkých kovů rostlinami, a to za přítomnosti „retenčních“ mikrobů.
Také bylo sledováno, jaký význam pro bio-dráhu má přenos těžkých kovů prostřednictvím vody.
Zvláštní pozornost byla věnována mykorhizním symbiotickým houbám, které tvoří kolonie na kořenech většiny suchozemských rostlin.
Informace získané v rámci projektu UMBRELLA byly využity k vytvoření matematického modelu disperze kontaminantů, jehož úkolem je dát do souvislosti místní remediační opatření s regionálními podmínkami.
Inovační podstata tohoto projektu spočívá v kombinaci specifických znalostí o daném místě s modelováním ve velkém měřítku. Rozšíření těchto nástrojů na relevantní pracoviště snad bude mít odezvu ve snížení znečištění těžkými kovy.
Projekt byl koordinován Univerzitou Fridricha Schillera v Jeně.

Research EU Results Magazine, 2013, č. 22, s. 26
 
Zdroj: agronavigator