KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

První jarní vycházka v nově vysázených alejích

07/06/13

    V pátek 24. května 2013 byl slavnostně zakončen v Nebovidech u Kolína projekt „ PODLIPANSKO SÁZÍ STROMY II“. Projekt se mohl realizovat díky grantovému programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, který podporuje rozvoj regionu, ve kterém působí. MAS Podlipansko,o.p.s. získalo podporu z tohoto programu ve výši 220 000,- Kč a zapojilo 13 obcí ze svého území do projektu. […]

 
 
V pátek 24. května 2013 byl slavnostně zakončen v Nebovidech u Kolína projekt „ PODLIPANSKO SÁZÍ
STROMY II“.
Projekt se mohl realizovat díky grantovému programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, který podporuje rozvoj regionu, ve kterém působí. MAS Podlipansko,o.p.s. získalo podporu z tohoto programu ve výši 220 000,- Kč a zapojilo 13 obcí ze svého území do projektu.  V těchto obcích bylo celkem vysázeno 555 stromů z toho 379 ovocných stromů starých odrůd.
Na projektu vždy spolupracovala místní samospráva, občanská sdružení, dobrovolníci a další zájmové spolky. Z grantu a finanční spoluúčasti obcí byl zakoupen výsadbový materiál.  Realizace výsadby proběhla v říjnu a listopadu roku 2012. V květnu 2013 byl projekt ukončen „První jarní vycházkou“ do nově vysázených alejí. Vycházka byla spojena s odbornou přednáškou arboristy na téma péče o stromy v krajině.
Všem, kteří se projektu účastnili, patří velké poděkování. Do budoucnosti přejeme pěknou procházku pod stromy, tam kde jste doma.
                                                                                                               Za MAS Podlipansko, o.p.s.
                                                                                                               Kateřina Hejduková