KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rámcový metodický pokyn pro zjišťování povodňových škod na území ČR

07/06/13
MZe ČR

Metodický pokyn stanovuje systémové postupy pro zjišťování a vyčíslování škod následkem povodní na území ČR v rezortu Ministerstva zemědělství. Rok vydání: 2013 Tématické oblasti: Vodní hospodářství Vydal: Ministerstvo zemědělství Státní zemědělský intervenční fond zahájil evidenci škod zemědělců postižených velkou vodou. Žadatelé nyní mohou kontaktovat nejbližší regionální odbor nebo okresní Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF, […]

Metodický pokyn stanovuje systémové postupy pro zjišťování a vyčíslování škod následkem povodní na území ČR v rezortu Ministerstva zemědělství.

Rok vydání: 2013
Tématické oblasti: Vodní hospodářství
Vydal: Ministerstvo zemědělství

Státní zemědělský intervenční fond zahájil evidenci škod zemědělců postižených velkou vodou. Žadatelé nyní mohou kontaktovat nejbližší regionální odbor nebo okresní Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF, kde zanechají své kontaktní údaje a SZIF jim v nejbližším možném termínu vyšle terénního inspektora, který na místě společně se žadatelem vyhodnotí stav škod.

Poškozený subjekt podá žádost o provedení šetření škod vzniklých povodněmi na místně příslušný RO SZIF nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl schopen škodu posoudit, nejpozději do 20. června 2013

V rámci pomoci organizované MZe, zahájí SZIF neprodleně přípravu výplaty záloh na SAPS. Podle legislativy bude možné zálohu vyplatit nejdříve od 16. 10. 2013.

„Zemědělcům, kterým povodeň způsobila hmotnou škodu na jejich majetku, doporučujeme vše zdokumentovat a neprodleně se obrátit na regionální pracoviště SZIF, ať již e-mailem, telefonicky, nebo osobně. V nejkratší možné době, očekáváme – že nejdéle do deseti dní, na místo dorazí terénní pracovník SZIF který vše řádně zdokumentuje. Zároveň zemědělce prosíme o trpělivost s ohledem na rozsah povodní, bude třeba během několik dní takto navštívit tisíce lokalit, dodává Ing. Zdeněk Procházka," náměstek sekce regionálních odboru SZIF.

Tato informace se kromě farmářů týká i vlastníků lesů, lesních školkařů, rybníkářů, včelařů a uživatelů honiteb.

Podrobný seznam kontaktních míst naleznou zemědělci v příloze této zprávy nebo na webu www.szif.cz. Také se mohou obrátit na infolinku SZIF: +420 222 871 871 popř. info@szif.cz.

MZe oznamuje, že u subjektů dotčených povodněmi kontrolní orgány odloží všechny plánované kontroly.

 

Přílohy

Zařazeno v Aktuálně