KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Regionální konference bude jednat o strategii rozvoje Posázaví

07/06/13

  Stanovení priorit rozvoje regionu Posázaví na období 2014–2020 je na programu regionální konference, která se uskuteční 11. června od 10 hodin v Hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou. Výsledkem jednání bude návrh strategie, jejímž cílem je zlepšení kvality života v Posázaví. Strategie je současně důležitým podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci projektů v regionu.   Regionální […]

 
Stanovení priorit rozvoje regionu Posázaví na období 2014–2020 je na programu regionální konference, která se uskuteční 11. června od 10 hodin v Hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou. Výsledkem jednání bude návrh strategie, jejímž cílem je zlepšení kvality života v Posázaví. Strategie je současně důležitým podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci projektů v regionu.
 
Regionální konference se může zúčastnit každý, komu není osud Posázaví lhostejný. „Zveme na ni starosty obcí, podnikatele i zástupce neziskových organizací, přijít ale může kdokoliv, kdo se cítí být místním aktérem. Každý má možnost ovlivnit, do čeho se bude v příštích letech investovat. Zda se bude pokračovat ve stavbě nových hřišť a spolkových domů, opravách návsí, obnovách alejí, nebo zda se více zaměříme na podporu komunitního života, vzdělávání obyvatel nebo podporu služeb a podnikání,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
 
Regionální konferenci pořádá společnost Posázaví o.p.s. a Místní akční skupina (MAS) Posázaví, jejíž činnost Posázaví o.p.s. koordinuje. Přípravu strategie odstartoval anketní průzkum na začátku roku 2012. Jeho prostřednictvím mohli obyvatelé regionu vyjádřit svá přání a náměty ke zlepšení života v obcích. Do ankety se zapojili obyvatelé 62 ze 70 obcí ležících na území MAS Posázaví a sešlo se v ní 2 725 podnětů. Podle jednotlivých témat byly rozděleny do 30 oblastí a ke každé z nich proběhly veřejné diskuse. Výsledky těchto oborových setkání vyhodnotil Programový výbor MAS Posázaví, jehož členy jsou zástupci veřejné správy a podnikatelského a neziskového sektoru. Sestavili podklady pro jednání regionální konference. Návrh Integrované strategie rozvoje regionu Posázaví, který z ní vzejde, během letošního podzimu projednají zastupitelstva obcí regionu.
 
První strategie rozvoje regionu Posázaví vznikla z podnětu místní akční skupiny na roky 2004–2007. Dokument pak byl aktualizován v rámci přípravy na nové programové období Evropské unie 2007–2013. Strategie se zaměřuje na zachování a zhodnocení přírodního a architektonického dědictví regionu, na zvýšení přitažlivosti regionu, na zapojení jeho obyvatel do veřejného života, na podporu rozvoje infrastruktury a na podporu aktivit dětí a mládeže. K jejímu naplnění výrazně pomáhá program Leader, který administruje MAS Posázaví a díky němuž „přitekly“ do regionu desítky milionů korun. Pomohly mimo jiné postavit nová dětská hřiště, opravit kapličky a hasičské zbrojnice, vybudovat vesnická muzea, otevřít naučné stezky.
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví