KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR u středočeského Načeradce obnovily vzácné mokřady

15/08/13

Dalšímu rozvoji populací vzácných živočichů a rostlin již nic nebrání   Hradec Králové, 15. srpna 2013 – Zásluhou a úsilím státního podniku Lesy České republiky prošlo celkovou revitalizací vzácné území nazývané V Zálesí, nacházející se u Martinického potoka v katastru obce Olešná u Načeradce v okrese Benešov ve Středočeském kraji.   Historicky se na toku Martinického […]

Dalšímu rozvoji populací vzácných živočichů a rostlin již nic nebrání
 
Hradec Králové, 15. srpna 2013 – Zásluhou a úsilím státního podniku Lesy České republiky prošlo celkovou revitalizací vzácné území nazývané V Zálesí, nacházející se u Martinického potoka v katastru obce Olešná u Načeradce v okrese Benešov ve Středočeském kraji.
 
Historicky se na toku Martinického potoka nacházela kaskáda malých vodních děl, která však v minulosti ztratila svoji funkčnost tím, že došlo k jejímu postupnému zazemnění. Lesy ČR proto nechaly zpracovat odborný projekt, na jehož základě byla provedena opatření směřující k záchraně této lokality, významné výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků. Patří mezi ně například skokan krátkonohý, skokan zelený, ropucha obecná a čolek horský.
 
Projekt podpořila Evropská v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – oblast podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny.
 
Lesy ČR proto v souladu se zhotoveným odborným projektem celkově obnovily malá vodní díla v této lokalitě. Konkrétně šlo o malou vodní nádrž, u které podnik nechal zrenovovat sypanou hráz, odstranit v průběhu času naplavené sedimenty a vybudovat vypouštěcí objekt včetně bezpečnostního přelivu. Zároveň Lesy ČR obnovily hrazenou tůň s bezpečnostním přelivem, vytvořily další čtyři tůně a mokřad. Na stávajícím toku ještě podnik vybudoval rozdělovací objekt a zajistil revitalizaci obtokového koryta, kterým jsou jednotlivé objekty napájeny.
 
Za účelem zatraktivnění lokality pro vodní organismy a ptactvo byly v zátopě malé vodní nádrže a tůně
s bezpečnostním přelivem umístěny prvky mrtvého dřeva. Další opatření minimalizace negativních dopadů realizace projektu na živočichy spočívalo v průzkumu lokality před zahájením vlastního odbahnění
a přenosu nalezených jedinců obojživelníků na náhradní lokalitu.
 
Realizací projektu došlo k obnovení malé vodní nádrže s vodní plochou cca 2 100 m² (litorální pásmo tvoří 27 %), vytvoření dalších tůní o souhrnné vodní ploše cca 600 m² a revitalizaci toku v délce 262 metrů.
V současné době už celé dílo plně slouží svému účelu – především k zadržení vody v krajině, jako ekostabilizační prvek i protipovodňové opatření.
 
 

 

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce