KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuální přehled bioplynových stanic v ČR

04/09/13

  K 31. 12. 2012 bylo v České republice v provozu 481 bioplynových stanic o celkovém instalovaném výkonu 363,24 MW a s výrobou elektřiny 1 406 GWh. Podíl bioplynu na obnovitelných zdrojích energie byl 15,9 %. Aktuálně k 31. 7. 2013 je v České republice v provozu celkem 487 bioplynových stanic, z čehož je 317 […]

 
K 31. 12. 2012 bylo v České republice v provozu 481 bioplynových stanic o celkovém instalovaném výkonu 363,24 MW a s výrobou elektřiny 1 406 GWh. Podíl bioplynu na obnovitelných zdrojích energie byl 15,9 %.
Aktuálně k 31. 7. 2013 je v České republice v provozu celkem 487 bioplynových stanic, z čehož je 317 zemědělských, 7 komunálních, 11 průmyslových, 55 na skládkách a 97 bioplynových stanic je provozováno v rámci čističek odpadních vod.
V sekci Statistiky naleznete podrobné grafické přehledy vývoje výstavby bioplynových stanic v ČR od roku 2005 až do současnosti.
Přehlednou mapu bioplynových stanic s jejich technickými parametry naleznete na stránkách České bioplynové asociace.
 
Vývoj výstavby BPS v České republice od roku 2005
Tato statistika graficky znázorňuje nárůst počtu bioplynových stanic od roku 2005 do konce roku 2012. Přesné počty jednotlivých druhů bioplynových stanic jsou uvedeny v tabulce pod grafem.
Vývoj výstavby BPS od roku 2005  (PDF, 444 KB)
 
Zdroj: MZe