KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

1. výzva Programu zeleň do měst a jejich okolí

29/10/13

23.10.2013 – Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 1. výzvu pro předkládání žádostí o podporu z nového národního programu s názvem „Program zeleň do měst a jejich okolí". Program byl zřízen Dodatkem č. 18 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Předmětem Programu zeleně do měst a […]

23.10.2013 – Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 1. výzvu pro předkládání žádostí o podporu z nového národního programu s názvem „Program zeleň do měst a jejich okolí". Program byl zřízen Dodatkem č. 18 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Předmětem Programu zeleně do měst a jejich okolí je podpora obnovy a zhodnocení přírodních ploch ve městech, obcích a jejich širším okolí a zkvalitnění životního prostředí a vizuální atraktivity intravilánu i extravilánu obce jak pro jeho obyvatele, tak návštěvníky.

V souvislosti se zřízením uvedeného programu vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí 1. výzvu pro předkládání žádostí o podporu v termínu od 24. října – 17. prosince 2013. Výzvou alokovaná částka činí 130 mil. Kč. Výše dotace je limitována minimální a maximální hranicí, tedy 250 tis. – 10 mil. Kč na projekt. Dotace nepřesáhne 80 % uznatelných nákladů projektu. V případě oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší umožňuje výzva bonifikaci příjemce podpory ve výši 10 %.

Podpora je tedy zaměřena na výsadbu zeleně na stávajících zelených nebo nijak neupravených plochách, dále na revitalizaci příměstských lesů, a to s ohledem na plnění rekreační funkce lesa. V kombinaci s touto aktivitou je podpořena obnova a budování cest, komunikací, mostků a chodníků, odpočinkových zón a budování vodních systémů.

Text 1. výzvy Přílohy XVI
dokumenty k 1. výzvě Přílohy XVI

Zařazeno v Aktuálně, Dotace, Novinky