KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oznámení o výši ročního limitu na žáka v projektu "Ovoce do škol" pro školní rok 2013 / 2014

21/10/13

Ve školním roce 2013/2014 bude v rámci projektu „Ovoce do škol“ dodávat produkty 14 schválených žadatelů dle nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, ve znění pozdějších předpisů a nařízení […]

Ve školním roce 2013/2014 bude v rámci projektu „Ovoce do škol“ dodávat produkty 14 schválených žadatelů dle nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Komise (ES) č. 288/2009, ve znění pozdějších předpisů.

Celková podpora ze zdrojů EU a ČR pro režim „Ovoce do škol“ činí 143 865 796 Kč po odečtení souvisejících nákladů podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 288/2009.

Vzhledem k celkovému počtu 3 530 zúčastněných škol s počtem 456 233 žáků 1. – 5. ročníků základních škol, zapojených do režimu „Ovoce do škol“, je celkový

Tento roční limit vyjadřuje celkový limit na jednoho žáka pro školní rok 2013/2014, tedy zahrnuje i náklady na dodávky ovoce do škol, které byly již vynaloženy před stanovením tohoto ročního limitu.

Závazný počet škol a žáků 1. – 5. ročníků, zapojených do projektu Ovoce do škol ve školním roce 2013/2014 pro jednotlivé schválené žadatele je uveden v tabulce.

 

Zdroj: SZIF

roční limit na jednoho žáka pro školní rok 2013/2014 stanoven ve výši 315 Kč v souladu s odst. 9 § 3 nařízení vlády č. 478/2009 Sb. Uvedená částka nezahrnuje DPH.