KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zaměstnanci Lesů ČR pomáhali lidem

08/10/13

   Zaměstnanci Lesů ČR věnovali Českému červenému kříži 200 tisíc korun na pomoc lidem postiženým povodněmi   2. 10. 2013 – Letošní červnové ničivé povodně negativně zasáhly do životů tisíců našich spoluobčanů. Lhostejný nezůstal osud těchto lidí ani zaměstnancům státního podniku Lesy České republiky, kteří v dobročinné sbírce mezi sebou vybrali částkuve výši rovných 200 000,- Kč. […]

  

Zaměstnanci Lesů ČR věnovali Českému červenému kříži
200 tisíc korun na pomoc lidem postiženým povodněmi
 
2. 10. 2013 – Letošní červnové ničivé povodně negativně zasáhly do životů tisíců našich spoluobčanů. Lhostejný nezůstal osud těchto lidí ani zaměstnancům státního podniku
Lesy České republiky, kteří v dobročinné sbírce mezi sebou vybrali částku
ve výši rovných 200 000,- Kč. Výtěžek sbírky byl dnes věnován Českému červenému kříži, který má s pomocí povodní postiženým spoluobčanům prokazatelné, dlouhodobé a bohaté zkušenosti.
Ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Pavel Indra společně s pověřenou ekonomickou ředitelkou Katarínou Šafránkovou předal dnes za zaměstnance Lesů ČR symbolický šek ve výši 200 000,- Kč řediteli Úřadu Českého červeného kříže (ČČK) Josefu Konečnému. ČČK využije finanční prostředky darované zaměstnanci Lesů ČR k následné pomoci povodněmi postiženým lidem. Předání symbolického šeku se uskutečnilo v budově ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové.
 „Uvědomujeme si, jak vážně letošní velká voda zasáhla do životů mnoha lidí i firem. Považujeme proto za chvályhodné, že se naši zaměstnanci rozhodli připojit k všeobecnému úsilí pomoci tam, kde je to potřebné,“ poznamenal při této příležitosti ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením podniku.

„Dobročinné aktivity zaměstnanců Lesů ČR si velmi ceníme a ujišťujeme, že darované finanční prostředky budou využity k pomoci těm skutečně nejpotřebnějším. Významně totiž přispějí ke zlepšení životních podmínek povodněmi postižených seniorů, kteří si ve svém věku již sami pomoci nedokážou, a proto je pomoc ze strany jejich okolí velmi důležitá. Zaměstnanci Lesů ČR si za svůj smysl pro odpovědnost a pomoc ostatním zaslouží velké uznání,“
uvedl ředitel Úřadu ČCK Josef Konečný.

 

Mgr. Zbyněk Boublík

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce