KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR v otázkách církevních restitucí striktně dodržují platné zákony

12/11/13

Hradec Králové, 12. listopadu 2013 – Lesy České republiky, s. p., v souvislosti s probíhajícím procesem tzv. církevních restitucí a některými aktuálními administrativními i mediálními podněty v záležitostech údajných neoprávněných těžeb v lesích dotčených církevními restitucemi uvádějí následující:   Lesy České republiky, s. p., aktuálně v lesních porostech dotčených procesem tzv. církevních restitucí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi […]

Hradec Králové, 12. listopadu 2013 – Lesy České republiky, s. p., v souvislosti s probíhajícím procesem tzv. církevních restitucí a některými aktuálními administrativními i mediálními podněty v záležitostech údajných neoprávněných těžeb v lesích dotčených církevními restitucemi uvádějí následující:
 
Lesy České republiky, s. p., aktuálně v lesních porostech dotčených procesem tzv. církevních restitucí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi provádějí pouze a výhradně takové těžby, které jim výslovně ukládá platné znění zákona o lesích. Tedy těžby, kterými je nutno „odstranit a zmírnit následky“ mimořádných a nepředvídatelných škod v lese způsobených letošními letními klimatickými jevy, případně výchovné zásahy prováděné v souladu s platnými lesními hospodářskými plány. Pěstební činnosti včetně vysazování nových stromků probíhají v roce 2013 na pozemcích dotčených církevními restitucemi v potřebném rozsahu tak, aby bylo o tyto lesy řádně pečováno.
 
Lesy České republiky, s. p., postupují v otázkách tzv. církevních restitucí výhradně podle platných právních předpisů ČR, zejména podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), dále dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) a též dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Lesy ČR uvedené právní předpisy striktně dodržují.
 
KONTAKT:
Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce