KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství upřesňuje informace o zadání zakázky na poradenské služby v lesnickém a mysliveckém průmyslu

25/11/13

  18.11.2013 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství považuje za důležité upřesnit informace, které se objevily v médiích v souvislosti s jeho záměrem zadat veřejnou zakázku „Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu využitelných pro praxi a zajištění dostupnosti nových poznatků lesnického a mysliveckého výzkumu a lesnicky využitelných informací pro vlastníky […]

 

18.11.2013

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství považuje za důležité upřesnit informace, které se objevily v médiích v souvislosti s jeho záměrem zadat veřejnou zakázku „Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu využitelných pro praxi a zajištění dostupnosti nových poznatků lesnického a mysliveckého výzkumu a lesnicky využitelných informací pro vlastníky lesa a subjekty hospodařící v lesích v letech 2014 – 2016“.

Hlavním cílem služby je poskytovat informace o výsledcích lesnického a mysliveckého výzkumu použitelné v praxi kvůli zkvalitnění činností v oblasti lesního hospodářství a myslivosti, podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích a usnadnění rozhodovacího procesu v rámci státní správy. Tedy především vlastníkům lesů, subjektům, které hospodaří v lesích, subjektům provádějícím výkon práva myslivosti v lesních honitbách a také zástupcům veřejné správy.

K naplnění cíle budou využívány referenční služby a zpracování rešerší z informací z odborné literatury, tvorba bibliografických a faktografických soupisů na zadané téma z oblasti lesnictví a myslivosti. Vlastníkům lesa bude sloužit ucelený interaktivní vyhledávací on-line systém, díky kterému budou mít přímý přístup do vybraných archivačních a dokumentačních databází. Dalším nástrojem jsou mezinárodní databáze a mezinárodní citační databáze a systém výměny publikací s partnerskými institucemi z celého světa.

Informace budou předávány také formou praktických přednášek, tematicky zaměřených seminářů a exkurzí určených pro odbornou veřejnost a zaměstnance státní správy se zaměřením na jednotlivé oblasti lesního hospodářství a myslivosti.

Klíčovou součástí této služby je pravidelné šíření výsledků lesnického výzkumu využitelných pro praxi prostřednictvím odborných časopisů a příruček v českém jazyce. Kromě vlastníků lesa a další odborné veřejnosti bude informace o lesnictví a výsledcích výzkumu získávat i široká veřejnost, a to prostřednictvím informativních letáků, hromadných sdělovacích prostředků i odborného tisku a internetu, informačních stánků v rámci lesnicky zaměřených výstav a on-line webové poradny.

Služba bude zadána na dobu tří let a smlouva bude částečně pojata jako rámcová. To znamená, že řada činností bude ze strany MZe operativně zadávána až na základě skutečné poptávky vlastníků lesů a dalších subjektů po nabízených službách. Navrhovaná částka 14 000 000 Kč je uváděna jako nejvyšší možná za celé období.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně, Poradenství