KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeský kraj se při podpoře podnikání založeném na výzkumu a vývoji chce poučit z dobré praxe úspěšných regionů

25/11/13

  25.11.2013 Středočeský hejtman Josef Řihák, jihomoravský hejtman Michal Hašek a náměstek středočeského hejtmana Pavel Jetenský. plná velikost   Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák společně s náměstkem pro oblast finanční kontroly Pavlem Jetenským navštívili v pátek 22. listopadu 2013 Jihomoravské inovační centrum (JIC) v Brně. Provázel je hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který středočeského hejtmana a jeho náměstka […]

 

25.11.2013

Středočeský hejtman Josef Řihák, jihomoravský hejtman Michal Hašek a náměstek středočeského hejtmana Pavel Jetenský.
Středočeský hejtman Josef Řihák, jihomoravský hejtman Michal Hašek a náměstek středočeského hejtmana Pavel Jetenský.

 

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák společně s náměstkem pro oblast finanční kontroly Pavlem Jetenským navštívili v pátek 22. listopadu 2013 Jihomoravské inovační centrum (JIC) v Brně. Provázel je hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který středočeského hejtmana a jeho náměstka informoval o záměrech Jihomoravského kraje v oblasti rozvoje inovací, vědy a výzkumu. Během tří let by měla z evropských fondů přijít na výzkumná pracoviště na jihu Moravy přibližně jedna miliarda dolarů na podporu výzkumu a vývoje.

 

Středočeský kraj dále reprezentovali vedoucí odboru regionálního rozvoje Václava Štědrá, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů Vítězslav Kaliba a manažer pro území Středočeského kraje Ivo Říha. Cílem návštěvy JIC bylo nejen seznámení se se zkušeností a fungování nejúspěšnějšího inovačního centra v ČR, ale současně i diskuse o potenciálu, možnostech, případně překážkách přípravy nových Strategií pro konkurenceschopnost (RIS3) v obou krajích.

„Řešili jsme například, jaké dobré zkušenosti může Jihomoravské inovační centrum předat Středočeskému kraji tak, abychom i v našem regionu mohli začít systémově podporovat inovační podnikání. Především firmy excelující ve svých oborech a výzkumná centra, která budou vytvářet nová kvalifikovaná pracovní místa v našem kraji. Systémové nastavení podpory vztažené k podpoře výzkumu, vývoje a inovací v našem kraji by měla zajišťovat nová Regionální inovační strategie (RIS3), kterou stejně jako jiné kraje pod metodickou záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v těchto měsících začínáme připravovat,“ informoval hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Středočeská RIS3 (z angl. Smart Specialisation Strategies – strategie inteligentní specializace), stejně jako všechny evropské regionální inovační strategie, jsou připravovány v souladu s principy konceptu tzv. inteligentní specializace. Jeho zkrácený název S3 představuje nový druh hospodářské strategie prosazovaný EU, resp. Evropskou komisí pro období 2014 – 2020. Na jejím základě bude EU v tomto období poskytovat podporu výzkumu, vývoji a inovacím z nových operačních programů také v ČR.

Diskuse o přípravě, nastavení a realizaci RIS3, resp. S3, probíhá ve Středočeském kraji zejména ve spolupráci s představiteli velkých výzkumných infrastruktur typu (ÚJV a Centrum výzkumu Řež, BIOCEV, ELI, Hilase), ústavy Akademie věd ČR a dalšími výzkumnými a vývojovými centry působícími na území kraje. Do programu se rovněž zapojuje mnoho středočeských malých, středních i velkých firem, které provádějí výzkum a vývoj, a zároveň chtějí přispět k naplňování společného cíle – zvyšování konkurenceschopnosti kraje.

Více informací o S3 lze najít na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-pro-cr