KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poskytování podpor de minimis do 30.6.2014 dle stávajících předpisů

17/12/13

  Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže informuje o změnách, které nastanou v roce 2014 v oblasti poskytování podpory de minimis. Jedná se o změny následujících právních předpisů, jejichž platnost končí 31. 12. 2013: nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na […]

 

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže informuje o změnách, které nastanou v roce 2014 v oblasti poskytování podpory de minimis.

Jedná se o změny následujících právních předpisů, jejichž platnost končí 31. 12. 2013:

  • nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů;
  • nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004 – Evropská komise prozatím nepředstavila návrh nového nařízení;
  • nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Revidované předpisy upravující poskytování podpor de minimis, které vstoupí v účinnost k 1. 1. 2014, budou Evropskou komisí přijaty a zveřejněny pravděpodobně až ve druhé polovině prosince 2013. S ohledem na tuto skutečnost a s cílem poskytnout členským státům dostatek času pro přizpůsobení se novým pravidlům umožňuje Evropská komise aplikovat přechodné opatření a poskytovat podpory de minimis podle výše uvedených nařízení až do 30. 6. 2014. Vzhledem k tomu, že od zveřejnění nových předpisů do jejich vstupu v účinnost nebude pro adaptaci na nové podmínky dostatek času, Česká republika využije přechodných ustanovení stávajících právních předpisů.

Z výše uvedených důvodů se při poskytování podpor de minimis v období od 1. 1. 2014 až do 30. 6. 2014 budou beze změn aplikovat výše uvedená stávající nařízení Komise. Nové předpisy budou aplikovány od 1. 7. 2014. K tomuto datu bude také aktualizován Centrální registr podpor malého rozsahu.

V této souvislosti doporučujeme nadále sledovat webové stránky Ministerstva zemědělství i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jakož i novinky v Centrálním registru podpor malého rozsahu, které budou průběžně aktualizovány o nově dostupné informace.

Zdroj: MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce