KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR zvítězily v soudním sporu o částku ve výši 3 miliardy 718 miliónů korun se společností CE WOOD

06/01/14

  Hradec Králové, 19. prosince 2013 – Dnes byl Krajským soudem v Hradci Králové vyhlášen rozsudek v soudním řízení, v němž společnost CE WOOD, a.s., uplatňovala na Lesích České republiky, s. p., nárok na zaplacení částky ve výši 3 miliardy 718 milionů korun českých z titulu údajného nekalosoutěžního jednání. Krajský soud rozsudkem žalobu společnosti CE WOOD zamítl a dal […]

 
Hradec Králové, 19. prosince 2013 – Dnes byl Krajským soudem v Hradci Králové vyhlášen rozsudek v soudním řízení, v němž společnost CE WOOD, a.s., uplatňovala na Lesích České republiky, s. p., nárok na zaplacení částky ve výši 3 miliardy 718 milionů korun českých z titulu údajného nekalosoutěžního jednání. Krajský soud rozsudkem žalobu společnosti CE WOOD zamítl a dal v plném rozsahu zapravdu Lesům ČR.  „Doufám, že se tímto podařilo úspěšně ukončit devět let trvající složité soudní řízení o tvrzeném nároku společnosti CE WOOD, který Lesy ČR vždy považovaly za bezdůvodný a účelový,“ říká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.
 
Nárok uplatněný společností CE WOOD, a.s., vycházel z argumentace, dle níž měla být uvedené společnosti ze strany Lesů ČR v roce 2005 omezena možnost podnikat v oboru lesnictví, čímž jí měla vzniknout žalovaná újma.
 
Mimo uvedené společnosti, která zmíněný nárok uplatnila vůči Lesům ČR, se nároku vystavěného na obdobném skutkovém základě domáhal i akcionář společnosti CE WOOD, a.s., společnost Intertrade Holding GmbH. Tento akcionář však nárok (ve výši téměř 4 miliardy Kč) uplatnil u mezinárodního arbitrážního tribunálu v Paříži proti České republice. I v případě mezinárodní arbitráže žalobci žádný nárok nebyl přiznán.
 
V soudním řízení u Krajského soudu v Hradci Králové Lesy ČR zastupovala advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & Partneři.
 
Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí
M: +420 – 724 813 301
E: boublik@lesycr.cz

Lesy České republiky, s.p.
Ředitelství LČR
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
T: +420 956 999 111
www.lesycr.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce