KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mas Podlipansko – Poslední výzva

07/01/14

Tisková zpráva 6. 1. 2014   Podlipansko chce podpořit opravy chodníků – poslední výzva   Místní akční skupina (MAS, „MASka“) Podlipansko chystá poslední výzvu na projekty v regionu Podlipansko. Kolik peněz se bude letos rozdělovat a na jaké projekty? MAS Podlipansko organizuje poslední výzvu v tomto programovacím období do které je připraveno zbývajících 480 tis. Kč. Peníze […]

Tisková zpráva 6. 1. 2014
 
Podlipansko chce podpořit opravy chodníků – poslední výzva
 
Místní akční skupina (MAS, „MASka“) Podlipansko chystá poslední výzvu na projekty v regionu Podlipansko.
Kolik peněz se bude letos rozdělovat a na jaké projekty?
MAS Podlipansko organizuje poslední výzvu v tomto programovacím období do které je připraveno zbývajících 480 tis. Kč. Peníze jsou určeny na zlepšení dopravní infrastruktury v obcích. Sem kromě stavebních úprav chodníků a dalších komunikací patří i úpravy veřejných prostranství. Jako příklady lze uvést nový chodník v Ratenicích, cestu do základní školy v Kostelci nad Černými lesy i nově ukončený projekt v Plaňanech se zajímavým názvem „Přes Plaňany pěšky, bezpečně a podle šipek“.
MAS Podlipansko se také rozhodlo podpořit tvorbu územních plánů, která je pro rozvoj obcí klíčová, ale často finančně příliš nákladná.
 
Další motivaci a seznam ukončených projektů najdou zájemci na webu v katalogu projektů www.katalogprojektu.eu .
Kdy, kde a jak podat žádost o dotaci, to vše se žadatelé mohou dovědět na webu www.podlipansko.cz (LEADER, Pro žadatele, Výzva 1/2014) nebo při osobních konzultacích.
 
Těšíme se na Vaše projekty a přejeme úspěšný nový rok 2014!
 
Letošní podzimní výzva je vyhlášena 3. ledna 2014.
Žádosti o dotaci se přijímají kanceláři MAS Podlipansko, Chvalovická 1076, Pečky a to od 8 do 15 hodin dne 3. února 2014.
 
Kontakt:
Ing. Alena Chárová, GSM: + 420 724 050 407