KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Od ledna 2014 platí nové zásady na ochranu životního prostředí před nadbytečným užíváním pesticidů

02/01/14

  Tisková zpráva – Od 1. ledna 2014 začali ve všech státech Evropské unie zemědělci dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které stanoví směrnice o udržitelném používání pesticidů. Znamená to používat takové metody ochrany rostlin, které minimalizují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Obecné zásady integrované ochrany rostlin, platné od roku 2014, upřednostňují využívání nechemických […]

 

Tisková zpráva – Od 1. ledna 2014 začali ve všech státech Evropské unie zemědělci dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které stanoví směrnice o udržitelném používání pesticidů. Znamená to používat takové metody ochrany rostlin, které minimalizují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.

Obecné zásady integrované ochrany rostlin, platné od roku 2014, upřednostňují využívání nechemických postupů při ochraně rostlin před škodlivými organismy. Základem je, aby zvolená ochrana minimalizovala rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, a přitom nesnížila kvalitu nebo výnos plodin. Velká část zemědělců už u mnoha plodin podobné metody využívá, protože jsou pro ně finančně výhodnější. Evropskou unií přijaté zásady tak především sjednocují postupy ve všech členských státech.

Ministerstvo zemědělství spolu se Státní rostlinolékařskou správou poskytuje českým zemědělcům podporu při zavádění obecných zásad integrované ochrany rostlin. Ministerstvo akreditovalo 19 rostlinolékařských poradců a další odborníci akreditaci brzy dostanou. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zahájí v tomto roce provoz tzv. rostlinolékařského portálu, zaměřeného na správné a bezpečné používání přípravků proti škůdcům, chorobám a plevelům a na podporu využívání systémů integrované ochrany rostlin. ÚKZÚZ bude také nadále zajišťovat a průběžně aktualizovat monitoring škodlivých organismů rostlin.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Rostlinná výroba