KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podbrdsko o.s. vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí. Příjem žádostí do 14.1.2014.

07/01/14

Podbrdsko o.s. vyhlašuje Tréninkovou výzvu k předkládání žádost o podporu v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR. Cílem výzvy je podpora jednorázových propagačních akcí na území Podbrdsko v oblasti kultury, sportu a péče o životní prostředí. Maximální výše podpory na propagační akci je 15 000,-Kč. Tréninková výzva ZDEŽádost o podporu ZDE   Průběh výzvy Termín Vyhlášení výzvy MAS 1. 12. 2013 – […]

Podbrdsko o.s. vyhlašuje Tréninkovou výzvu k předkládání žádost o podporu v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR. Cílem výzvy je podpora jednorázových propagačních akcí na území Podbrdsko v oblasti kultury, sportu a péče o životní prostředí. Maximální výše podpory na propagační akci je 15 000,-Kč.

Tréninková výzva ZDE
Žádost o podporu ZDE

 

Průběh výzvy Termín
Vyhlášení výzvy MAS 1. 12. 2013 – 6. 1. 2014
Příjem žádostí o dotaci 7. 1. – 14. 1. 2014
Administrativní kontrola projektů 15. 1. – 31. 1. 2014
Veřejná prezentace projektů 1. 2. 2014
Zasedání Výběrové komise MAS 1. 2. 2014
Schválení projektů Správní radou 4. 2. 2014
Realizace projektů 6. 2. 2014 – 1. 6. 2014
Nejzazší termín proplacení žádosti
o úhradu nákladů ze strany MAS
30. 6. 2014

Zdroj: MAS Podbrdsko