KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ve Středočeském kraji přibylo šest nových přírodních památek

20/01/14

        Rada Středočeského kraje na svém jednání 20. ledna 2014 vyhlásila šest nových přírodních památek. Jedná se o přírodní památky Bezděkovský lom u Bezděkova na Příbramsku, Dražská Koupě u obce Koupě na Příbramsku, Horní a Dolní obděnický rybník na Příbramsku. Kačina na Kutnohorsku, Kalivody na Rakovnicku a Štola Mořic na Benešovsku.   […]

 

Rada Středočeského kraje na svém jednání 20. ledna 2014 vyhlásila šest nových přírodních památek.
 
 

 

Rada Středočeského kraje na svém jednání 20. ledna 2014 vyhlásila šest nových přírodních památek. Jedná se o přírodní památky Bezděkovský lom u Bezděkova na Příbramsku, Dražská Koupě u obce Koupě na Příbramsku, Horní a Dolní obděnický rybník na Příbramsku. Kačina na Kutnohorsku, Kalivody na Rakovnicku a Štola Mořic na Benešovsku.

 

„Mám radost, že jsme mohli ve středních Čechách zajistit ochranu vzácných rostlin a živočichů v dalších šesti chráněných územích. Pro přípravu nových přírodních památek jsme využili peníze z Operačního programu životní prostředí. V kraji máme velmi rozmanitou přírodu a je naší povinností ji zachovat v co nejlepším stavu,“ komentoval vyhlášení nových přírodních památek hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Přírodní památka Bezděkovský lom má rozlohu přibližně 20,5 hektaru. Žije zde čolek velký, čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan zelený, ještěrka obecná a slepýš křehký. Z rostlin například bělolist rolní a sléz velkokvětý. V lokalitě jsou vodní a terestrická stanoviště obojživelníků.

Celková výměra přírodní památky Dražská Koupě je 8,7 hektaru s populací kuňky ohnivé, která je zvláště chráněným a silně ohroženým druhem. Kuňka obecná je předmětem ochrany v přírodní památce Kalivody, která má rozlohu necelých 14 hektarů. A do třetice stejný druh žáby je nyní chráněn i na Horním a Dolním obděnickém rybníku (34 hektarů).

Vzácné druhy páchníka hnědého, lesáka rumělkového a krasce lipového, obojživelníků a rostlin pryšce lesklého a rdestu světlého jsou předmětem ochrany v přírodní památce Kačina s rozlohou 197,2 hektarů.

Hlavním předmětem ochrany evropsky významné lokality Štola Mořic je zimoviště vzácných netopýrů – netopýr velký, vodní, ušatý, dlouhouchý a netopýr řasnatý.

„Ochrana přírody je na všech nově vyhlášených lokalitách zajištěna v souladu se zákonem číslo 114 z roku 1992, který vymezuje činnosti, které lze v přírodní památce vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody. V lokalitách je zakázáno pořádání společenských a sportovních akcí, vjíždění a parkování motorovými prostředky či používání hnojiv s výjimkou zásahů prováděných v souladu s plánem péče. Vlastnímu vyhlášení přírodních památek předcházela jednání s vlastníky pozemků a obcemi, na jejichž katastrech nová chráněná území leží. Byly rovněž vyřešeny všechny námitky,“ uvedl Marek Semerád, náměstek středočeského hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Zdroj: Středočeský kraj