KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzkum ČZU: invazivní druh mechovky

06/01/14

Výzkum nového invazivního druhu mechovky v České republice Vědečtí pracovníci z Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky ČZU v Praze ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se podílí na zkoumání biologie a sekundárních metabolitů mechovky Pectinatella magnifica. Jedná se o nový invazivní druh sladkovodní mechovky, který se šíří zejména v jižní […]

Výzkum nového invazivního druhu mechovky

v České republice

Vědečtí pracovníci z Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky ČZU v Praze ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se podílí na zkoumání biologie a sekundárních metabolitů mechovky Pectinatella magnifica.
Jedná se o nový invazivní druh sladkovodní mechovky, který se šíří zejména v jižní části České republiky. Tento koloniální živočišný druh, se vyznačuje masivním nárůstem a filtrací vody. Jeho biologie a vliv na ekosystém jsou dosud málo prozkoumány. Vzhledem k tomu, že lze očekávat jeho šíření i na další vodní zdroje, jsou hlavní cíle projektu následující: sledování biologie P. magnifica během sezóny, zhodnocení zdravotního rizika kontaminace vodních zdrojů tímto organismem, a to na základě chemických a mikrobiologických analýz. U příbuzných druhů mořských mechovek byla popsána produkce biologicky aktivních látek, proto je dalším úkolem katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky sledování antimikrobiální aktivity symbiotických mikroorganismů a extraktů z P. magnifica proti patogenním bakteriím.
Zdroj: ČZU

Zařazeno v Zemědělský výzkum