KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzkum ČZU: Stabilizace anorganických kontaminantů v půdě

06/01/14

Nový syntetizovaný oxid manganu stabilizuje anorganické kontaminanty v půdách Vědci z FŽP ČZU ve spolupráci s Université de Limoges (Francie), Western Michigan University a Přírodovědeckou fakultou UK syntetizovali a popsali oxid manganu, který je schopen adsorbovat vysoké koncentrace kovů (olovo, měď, kadmium, zinek). Hlavním cílem projektu je posoudit účinnost nového syntetického oxidu Mn jako stabilizačního činidla pro […]

Nový syntetizovaný oxid manganu

stabilizuje anorganické kontaminanty v půdách


Vědci z FŽP ČZU ve spolupráci s Université de Limoges (Francie), Western Michigan University a Přírodovědeckou fakultou UK syntetizovali a popsali oxid manganu, který je schopen adsorbovat vysoké koncentrace kovů (olovo, měď, kadmium, zinek).
Hlavním cílem projektu je posoudit účinnost nového syntetického oxidu Mn jako stabilizačního činidla pro kovy a polokovy v kontaminovaných půdách. Cíle projektu je dosaženo kombinací  eochemických, mineralogických metod a experimentů s rostlinami (ex situ a in situ). Mechanismy retence kovů a polokovů v půdách byly popsány pomocí matematických (izotermy), mechanistických (modelování povrchové komplexace) a transportních modelů. Současně je účinnost oxidu Mn porovnávána s dalšími novými stabilizačními činidly, jako např. nanooxidy a biochar.
Zdroj: ČZU

Zařazeno v Věda a výzkum