KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva k nahlášení změn v projektech

03/01/14

  2.1.2014 Tisková zpráva – Maximální prioritou Ministerstva zemědělství je plně vyčerpat rozpočet dotací alokovaný na Program rozvoje venkova. V souvislosti s blížícím se koncem programového období a potřebou revidovat veškeré zbývající finanční prostředky se Ministerstvo zemědělství obrací na všechny příjemce dotace se žádostí o sdělení, zda bude dotace, schválená v rámci konkrétního projektu, vyčerpána […]

 

2.1.2014

Tisková zpráva – Maximální prioritou Ministerstva zemědělství je plně vyčerpat

rozpočet dotací alokovaný na Program rozvoje venkova. V souvislosti s blížícím se

koncem programového období a potřebou revidovat veškeré zbývající finanční

prostředky se Ministerstvo zemědělství obrací na všechny příjemce dotace se žádostí

o sdělení, zda bude dotace, schválená v rámci konkrétního projektu, vyčerpána v

plné výši.

V případě, že je již zřejmé, že reálná částka čerpání dotace v rámci realizovaných projektů

bude nižší než částka dotace zakotvená v Dohodě o poskytnutí dotace, si Ministerstvo

zemědělství dovoluje požádat příjemce dotace o podání Hlášení o změnách, kterým bude

částka dotace snížena. Na základě těchto hlášení budou nevyčerpané finanční prostředky

použity k financování dalších projektů.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství