KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Povinnosti občanských sdružení po novele občanského zákoníku

25/02/14

  20.02.2014 – Novela občanského zákoníku má dopad i na občanská sdružení, která jsou příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí. Ta jsou povinna o změně informovat Státní fond životního prostředí ČR.   V souvislosti s přijetím nové úpravy soukromého práva v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dochází mimo jiné i k transformaci občanských sdružení […]

 

20.02.2014 – Novela občanského zákoníku má dopad i na občanská sdružení, která jsou příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí. Ta jsou povinna o změně informovat Státní fond životního prostředí ČR.

 

V souvislosti s přijetím nové úpravy soukromého práva v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dochází mimo jiné i k transformaci občanských sdružení do nově upravených forem právnických osob. V přílohách zákona naleznete jednak informace o charakteru nové úpravy nahrazující dosavadní občanská sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb., jednak informace o dopadech této úpravy na realizaci stávajících i v budoucnu podpořených projektů.

Občanská sdružení, která se nerozhodnou transformovat do jiné právní formy, budou podle nového občanského zákoníku považována za spolky. V tomto případě nedochází ke změně osoby příjemce dotace a příjemce bude povinen informovat Státní fond životního prostředí ČR pouze o případné změně svého názvu.

V případě přeměny občanských sdružení na nové typy právnických osob tj. na ústav či sociální družstvo (včetně přeměny na obecně prospěšnou společnost), pak tato přeměna není považována z hlediska pravidel Operačního programu Životní prostředí za podstatnou změnu. Konečný příjemce tedy nepodává žádost o vydání změnového rozhodnutí, ale pouze informuje Státní fond životního prostředí ČR o provedení této přeměny. Povinnost informovat státní fond platí i pro přeměnu právní formy občanského sdružení podle zákona č. 68/2013 Sb.

Informace o změně posílejte na adresu:

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 9/2006
140 00 Praha 4

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce