KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Profesionálové z praxe budou předávat zkušenosti studentům

14/02/14

  Zprostředkovat studentům praktické zkušenosti a promítnout do nich teoretické vědomosti, které získávají v průběhu studia, je hlavním cílem memorand o spolupráci, která 10. února 2014 uzavřela Česká zemědělská univerzita v Praze se zástupci firem EVERESTA, Mg Consulting, ONLINE jazyky – angličtina online pro samouky a veřejně prospěšnou společností Úhlava. Podepsané dohody přinášejí studentům České […]

 

Zprostředkovat studentům praktické zkušenosti a promítnout do nich teoretické vědomosti, které získávají v průběhu studia, je hlavním cílem memorand o spolupráci, která 10. února 2014 uzavřela Česká zemědělská univerzita v Praze se zástupci firem EVERESTA, Mg Consulting, ONLINE jazyky – angličtina online pro samouky a veřejně prospěšnou společností Úhlava.
Podepsané dohody přinášejí studentům České zemědělské univerzity v Praze jedinečnou příležitost setkávat se přímo ve výuce s profesionály z praxe. „Spolupráci se soukromým sektorem dlouhodobě podporujeme. Kontakt se skutečnými osobnostmi podnikatelského světa umožní našim studentům získat reálné poznatky, lépe porozumět kontextu teoretických vědomostí získaných ve výuce a snadněji je aplikovat v praxi,“ uvedl během setkání rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc. 
Memorandum podepsaly čtyři firmy, s nimiž bude Provozně ekonomická fakulta ČZU spolupracovat na přípravě seminářů, workshopů a také zadání bakalářských a diplomových prací. Úlohu poradenské a vzdělávací společnosti EVERESTA v projektu přibližuje její generální ředitel Radomil Bábek: „Naším záměrem je pomoci studentům získávat praktické poznatky v managementu a především v oblasti strategického plánování a řízení. To jim současně umožní identifikovat podnikatelský a manažerský potenciál, který využijí buď při budování vlastní firmy, nebo v orientaci na trhu práce.“
Dalším partnerem je vzdělávací a poradenská společnost Mg Consulting, která studentům nabídne možnost zdokonalit se v tzv. měkkých dovednostech. Na společném výzkumu v oblasti e-learningu se bude podílet společnost ONLINE jazyky – angličtina online pro samouky. Veřejně prospěšná společnost Úhlava, s níž ČZU již deset let spolupracuje při vzdělávání dospělých, pak zprostředkuje mladým lidem znalosti z regionální problematiky a německého pohraničí.
Zdroj: ČZU