KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zásluhou Lesů ČR odstraněny následky povodní u Prostřední Bečvy na vodním toku Kněhyně

10/02/14

  Hradec Králové, 10. února 2014 – Následky povodní z let 2009 a 2010 na vodním toku Kněhyně u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku ve Zlínském kraji jsou díky úsilí státního podniku Lesy České republiky minulostí. Lesy ČR v místě nedávno dokončily důležité rekonstrukční práce za více než 24 milionů korun. Opravy probíhaly ve více než tří […]

 
Hradec Králové, 10. února 2014 – Následky povodní z let 2009 a 2010 na vodním toku Kněhyně u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku ve Zlínském kraji jsou díky úsilí státního podniku Lesy České republiky minulostí. Lesy ČR v místě nedávno dokončily důležité rekonstrukční práce za více
než 24 milionů korun. Opravy probíhaly ve více než tří a půl kilometrovém úseku jen kousek od soutoku Kněhyně s Rožnovskou Bečvou.
 
Úpravy vybudované na toku Kněhyně v dřívějších letech, které vodu v korytě do značné míry regulovaly, byly poškozeny povodněmi v letech 2009 a 2010. Počátky poškození se však datují již od velké vody v roce 1997. Lesy ČR se proto rozhodly v místě provést celkovou rekonstrukci regulačních prvků, aby voda protékající Kněhyní mohla být znovu lépe regulována a zlepšila se tak ochrana okolních nemovitostí, pobřežních pozemků a infrastruktury obce Prostřední Bečva.
 
V rámci oprav byla využita poměrně nová kombinace do koryta toku instalovaných stabilizačních železobetonových a kamenných prvků. Balvanité prvky byly budovány z kamenů o váze nad 3 tuny. Díky realizovanému řešení se podařilo zachovat přirozený charakter vodního toku a zároveň omezit škodlivé působení povodňových průtoků na okolí. Opravy probíhaly v úseku říčních kilometrů 0,250 až 3,900.
 
Lesům ČR se tak v oblasti podařilo dokončit všechny stavby zaměřené na odstraňování povodňových škod roku 2010 – jde o území Rožnova pod Radhoštěm, Horní, Prostřední a Dolní Bečvy s vodními toky Horní a Dolní Rozpitý, Kněhyně, Kněhyňka, Hodorfský, Čertoryjský a Hornopasecký. Celkové náklady na odstranění povodňových škod v této oblasti dosáhly částky ve výši téměř 55 milionů korun.
 
Vodní tok Kněhyně je pravostranným přítokem Rožnovské Bečvy u obce Prostřední Bečva na Vsetínsku ve Zlínském kraji. Kněhyně představuje ukázku typické štěrkonosné podhorské bystřiny, která svým velkým spádem a značnou vodnatostí nemá v těchto parametrech v oblasti obdoby.  
Zdroj: Lesy ČR, Ing. Boubík      
 

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce