KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělské zákony, které nyní projednají poslanci, posílí ochranu spotřebitelů a zvýší sankce pro nepoctivé obchodníky

06/02/14

  5.2.2014 Tisková zpráva – Důležité zákony týkající se rezortu zemědělství předložil vládě ministr zemědělství Marian Jurečka. Jde o zákony o zemědělství, o Státním zemědělském intervenčním fondu, o potravinách a tabákových výrobcích a o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Vláda tyto zákony, které MZe dlouhodobě připravovalo, postoupila k dalšímu projednávání do Poslanecké sněmovny. „Návrhy zákonů, […]

 

5.2.2014

Tisková zpráva – Důležité zákony týkající se rezortu zemědělství předložil vládě ministr zemědělství Marian Jurečka. Jde o zákony o zemědělství, o Státním zemědělském intervenčním fondu, o potravinách a tabákových výrobcích a o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Vláda tyto zákony, které MZe dlouhodobě připravovalo, postoupila k dalšímu projednávání do Poslanecké sněmovny.

„Návrhy zákonů, které jsou nyní ve Sněmovně, Ministerstvo dlouhodobě připravovalo. Jde o legislativní předpisy, jejichž cílem je především harmonizace s evropským právem a zlepšení informovanosti a posílení ochrany spotřebitelů. Počítáme s tím, že ve druhém čtení budou návrhy zákonů ještě upraveny,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Předpisům EU se přizpůsobuje zákon o potravinách a tabákových výrobcích, který zlepší informovanost spotřebitelů, například u nebalených potravin bude muset být uvedena adresa výrobce. Provozovatelé potravinářských podniků, jejichž tržby z prodeje přesahují 5 miliard korun za účetní období, budou muset viditelně a čitelně zpřístupnit u vstupu do prodejny seznam pěti zemí, které mají největší podíl na tržbách. Nově budou navýšeny maximální sazby sankce u potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry. Zvýšení sankcí bude z nynějších 3 milionů na 10 milionů korun. V novele je zakotveno rozšíření kompetence Státní veterinární správy na úřední kontrolu zvěřiny v celém potravinovém řetězci.

V novém zákoně o zemědělství dochází k zpřesnění obecných ustanovení o společných organizacích trhů, přímých platbách, Programu rozvoje venkova a operačního programu Rybářství. Novela mění provozování evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS). Podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie je také upravena evidence půdy, krajinných prvků a evidence objektů a způsob jejich aktualizace. Novela rovněž zjednoduší evidenci zemědělského podnikatele a ruší ustanovení o každoročním předkládání zprávy o stavu zemědělství do Poslanecké sněmovny.

Hlavními změnami zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) jsou zejména formulační úpravy ustanovení o financování SZIF, doplnění ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření Ministerstva a doplnění ustanovení o poskytování dotací o možnost elektronických podání.

Předkládaný návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci zvyšuje efektivitu kontroly a obsahuje zejména nový efektivní systém opatření v případě zjištěných nedostatků.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuálně