KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Fázovací výzva umožní další akceleraci čerpání z Operačního programu Životní prostředí

25/03/14

  Publikováno: 24.03.2014 Praha 21. 3. 2014 – Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR tzv. fázovací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 1, která je určena pro projekty snižující znečištění vody z komunálních zdrojů a zlepšující jakost pitné vody. Žádosti […]

 

Fázovací výzva umožní další akceleraci čerpání z Operačního programu Životní prostředí

Publikováno: 24.03.2014

Praha 21. 3. 2014 – Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR tzv. fázovací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 1, která je určena pro projekty snižující znečištění vody z komunálních zdrojů a zlepšující jakost pitné vody.

Žádosti o podporu v LXI. výzvě se přijímají od 24. března do 30. května 2014.

Výzva se vztahuje na individuální vodohospodářské projekty s celkovými náklady nad 5 milionů EUR ve vysokém stupni připravenosti, kdy podmínky výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu, včetně financování do dvou fází. Přičemž první fáze projektu bude realizována v současně dobíhajícím OPŽP 2007–2013 a druhá fáze v novém Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020. Například v první fázi projektu bude postavena čistírna odpadních vod a ve druhé fázi potom kanalizace, která je připojena na tuto ČOV.“

Vyhlášení LXI. výzvy, která umožňuje tzv. fázování, lze vnímat jako akcelerační opatření ze strany ministerstva jako Řídicího orgánu OPŽP. Náročné vodohospodářské projekty, které by nemohly být v rámci stávajícího programu vůbec administrovány kvůli nedodržení milníku roku 2015, bude možné spolufinancovat alespoň částečně, a tím pomoci s čerpáním finančních prostředků programu. Realizace druhé fáze projektu zároveň zajistí rychlý náběh čerpání evropských prostředků v období 2014–2020.

Pro žadatele, kterým bude v OPŽP 2007–2013 vydáno na projekt Rozhodnutí o poskytnutí dotace a kteří budou v tomto období čerpat podporu na první fázi projektu, bude umožněno podat žádost o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, což Řídicí orgán připravuje zohlednit v Programovém dokumentu.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce