KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Je ve výživě bahnic důležitá minerální a vitamínová výživa?

26/03/14

  Po léta se setkávám s odpovědí, že ano a tuto potřebu mám jako chovatel zajištěnu prostřednictvím minerálních lizů. Následující článek si klade za cíl tento chovatelský mýtus vyvrátit.Ovce po staletí patřily mezi hospodářská zvířata, která nebyla náročná na výživu a která žila z toho, co spadlo ze žlabu od chovaného skotu. Během posledních 40 […]

 

Je ve výživě bahnic důležitá minerální a vitamínová výživa?

Po léta se setkávám s odpovědí, že ano a tuto potřebu mám jako chovatel zajištěnu prostřednictvím minerálních lizů. Následující článek si klade za cíl tento chovatelský mýtus vyvrátit.
Ovce po staletí patřily mezi hospodářská zvířata, která nebyla náročná na výživu a která žila z toho, co spadlo ze žlabu od chovaného skotu. Během posledních 40 let ale dramaticky, téměř desetinásobně, narostla užitkovost chovaných ovcí. Tento narůst byl dále umocněn v devadesátých letech minulého století transformací chovů z vlnařské užitkovostina chovy s užitkovostí masnou, případně vlnařsko masnou. Do České republiky byla v této době importována řada intenzivních plemen ovcí. A jak už to v přírodě bývá, vždy je něco za něco. V tomto případě intenzivní plemena nebo jejich kříženci poskytnou špičkovou užitkovost, ale pouze za cenu zvládnutí výživy a veterinárního managementu. O obojím toho bylo napsáno v posledních letech mnoho, postupně se zlepšuje přístup chovatelů k výživě ovcí a k nezbytným veterinárním úkonům, ale stále opomíjenou oblastí je zanedbávání minerální a vitamínové výživy ovcí. Půdní podmínky v České republice, chudé především na obsah mikroprvků, predisponují ovce příjmu nízkých množství mikroprvků a vitamínů, které jsou v určitých fázích produkčního cyklu pro ovce nezbytné a jejich příjem se stává jedním z kritických bodu chovatelského úspěchu.
O jaké fáze produkčního cyklu se jedná?
1. Období před připouštění (flushing).
V tomto období je mimořádně důležitý příjem vitamínů skupiny B, které stimulují příjem potravy, zvyšují produkci inzulínu, který stimuluje metabolismus ovcí. Z mikroprvků je důležitý především příjem selenu, kobaltu a zinku, které podporují funkci bachoru a zvyšují produkci pohlavních hormonů. Výsledkem tohoto kroku je vyšší plodnost stáda, vyšší % zabřeznutí a zkrácení období bahnění na max. 3 až 4 týdny. Dotace vitamínů a mikroprvků nesmí být omezena pouze na základní stádo bahnic, ale musí být provedena i u plemenných beranů. U obou kategorií musí být s flushingem započato 3 – 4 týdny před předpokládaným připouštěním.
2. Období před obahněním.
Období posledního měsíce březosti je pro ovce kritickým obdobím gravidity, a to především z toho důvodu, že poloviny hmotnost vrhu je tvořena právě v posledním měsíci březosti. Dutina břišní je stále více zaplňována březí dělohou, která zmenšuje prostor pro bachor. Výsledkem je nutnost zintenzivnění krmné dávky co do obsahu základních živin a zdrojů energie, nutných k zabránění vývoje ketózy březích bahnic. Mimo úpravy krmné dávky je třeba zadotovat obsah vitamínů skupiny B, mikroprvků a antioxidantů.
Vitamíny skupiny B stimulují příjem potravy a metabolismu ovcí, zlepšují funkci jater, optimalizují metabolistus glukózy v játrech matek, čímž navazují vyšší zásoby glykogenu v játrech novorozených jehňat. Mimo to podporují mobilizaci vnitřního tuku, jako zdroje energie pro bahnice.
Z mikroprvků je v tomto období důležitý příjem selenu, kobaltu a zinku pro podporu metabolismu bahnic a jódu a selenu pro zvýšení životaschopnosti jehňat a prevenci rozvoje nutriční svalové dystrofie jehňat po narození. Společně s jódem příznivě podpoří plnohodnotný vývoj plodů a zvýší pravděpodobnost úspěšného odchovu jehňat. Kobalt je nutný k rychlému vstávání novorozených jehňat a k vyhledání struku matky. Selen je zapotřebí k rychlé přeměně zásob “hnědého“ tuku na tepelnou energii. Jód je nezbytný k řádnému fungování štítné žlázy, která zasahuje do termoregulace a řídí rozvoj všech tkání v organismu.
Antioxidanty, zejména vitamín E, podporují funkci imunitního systému a zlepšují kvalitu kolostra. Vitamín E je mimořádně důležitý pro životaschopnost a dosažení správné tělesné hmotnosti novorozených jehňat.
3. Období po obahnění.
V období 3 týdnů po obahnění dochází k výraznému zvýšení produkce mléka v důsledku přirozené zvýšení potřeb sajících jehňat, stále plně závislých na mléku. Mimo optimalizace krmné dávky, zejména co do obsahu deficitních dusíkatých látek a zdroje by-pass proteinů, je třeba taktéž zadotovat vitamíny skupiny B a mikroprvky s cílem podpory metabolismu bahnic.
Potřeby těchto mikroprvků a vitamínů ve výše uvedených obdobích zásadně nemohou být pokryty pouze příjmem z minerálních lizů. Do těchto lizů nebývají přidávány vitamíny a všechny potřebné mikroprvky; jejich koncentrace v lizech je v řádech mg v kg, přičemž ovce denně přijímají pouze asi 10 g lizu, takže tato forma dotace mikroprvků je vhodným doplňkem, nicméně nemůže pokrýt potřeby březích bahnic. Makroprvky (zejména vápník, fosfor a hořčík), mikroprvky a vitamíny je třeba dodat je v externí formě do krmení nebo do napájecí vody. Pro tyto účely je možné využít řady výživářských firem, poskytujících dnes chovatelům kompletní poradenství v oblasti výživy. Každá z těchto firem je schopná provést analýzu Vaší krmné dávky, její optimalizaci a dodat vlastní vitamíno – minerální směs optimálního složení, kterou by ovce měly přijímat minimálně v období od 4 – 6 měsíců před porodem, dále po celou dobu laktace až do doby asi 2 – 3 týdnů před předpokládaným odstavem. Při volbě preparátu dotujícího vitamíny a mikroprvky je třeba vzít v úvahu chráněnost vitamínů (zajišťující jejich nedegradovatelnost v bachoru a vstřebání až v tenkém střevě) a přítomnost mikroprvků v chelátových formách (zajišťující nesrovnatelně lepší využitelnost proti formám anorganickým).Žádný doplněk však nezajistí optimální potřebu vitamínuE v době před obahněním, který je nutné denně externě dodávat (např. Kombisol E, Trouw Nutrition Biofaktory) přes napájecí vodu v dávkách 100 mg/ks a den.
Mimo denního krytí potřeb vitamínů, makroprvků a mikroprvků cestou vitamíno -minerální směsi je velmi účelné dodat ve výše zmíněných třech kritických obdobích extradávku vybraných vitamínů a mikroprvků. Za tímto účelem byl, speciálně pro potřeby překlenutí kritických období chovu ovcí,vyvinutspolečností Mervue Laboratories v Irsku přípravek Super Booster, který v ČR distribuje společnost Bioferm CZ spol. s r. o. Pomocí tohoto přípravku, obsahujícího minerální látky v chelátové formě, vitamíny, antioxidanty astopové prvky, je možné v mimořádné dávce zadotovat potřeby kobaltu, selenu, jódu, biotinu, železa, zinku, manganu, vit. A, D3, E, B12, B1, B2, K, kyseliny listové, panthenolu, nikotinamidu a vit. C. Mimo tato použití je tento přípravek vhodný k podání všem ovcím, vyžadující povzbuzení zdravotního stavu a dále zejména v případech současně prováděných vakcinací. Nespornou praktickou výhodou Super Boosteru je skutečnost, že se jedná o krmný doplňek a ne o veterinární léčivý přípravek, nesoucí s sebou nutnost příslušné evidence použití.

MVDr. Radek Axmann

www.schok.cz