KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Diskutujeme o budoucnosti venkova, přijďte také

25/04/14

  Tisková zpráva Český Brod dne 23. dubna 2014   Pro starosty, zastupitele a úředníky obecních úřadů, aktivní členy neziskových organizací a další odborníky regionu je projekt Učíme se filmem jedinečnou příležitostí, jak si rozšířit své obzory a přenést dobré příklady do praxe. Ti všichni využili této šance v úterý 22. dubna 2014, kdy v […]

 

Tisková zpráva Český Brod dne 23. dubna 2014

 

Pro starosty, zastupitele a úředníky obecních úřadů, aktivní členy neziskových organizací a další odborníky regionu je projekt Učíme se filmem jedinečnou příležitostí, jak si rozšířit své obzory a přenést dobré příklady do praxe. Ti všichni využili této šance v úterý 22. dubna 2014, kdy v českobrodské kanceláři pořádající organizace Region Pošembeří o.p.s. vévodilo téma semináře s diskusí Veřejný prostor na venkově. Se ctí se jej zhostil odborný lektor na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě stavební, Katedře urbanismu a územního plánování doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, PhD., který se zaměřuje právě na urbanismus a tradici architektury venkova. Jako praktik se uvedl pan Ing. František Vyšata.

Během dopoledne realizátoři promítli krátké dokumentární filmy Libochvičky sobě a Hledání venkovského charakteru obcí, které pocházejí z mediatéky projektu. Skrývá se v ní téměř 30 inspirují-cích dokumentárních filmů na DVD z ČR i ze zahraničí, které jsou pro všechny zájemce v kanceláři o.p.s. zdarma k zapůjčení. Závěr patřil studentskému filmu Vesnice roku, který byl svým důvtipným komediálně laděným dějem hezkou tečkou.

Další seminář na téma Prostupnost venkovské krajiny je plánovaný na úterý 6. května 2014 od 9:00 do 13:00 hodin, tentokrát v sále DPS, náměstí Svobody 1570, Úvaly. Povede jej zkušená Ing. Kateřina Zímová, pedagožka Fakulty životního prostředí při České zemědělské univerzitě v Praze. Teo-rii do praxe našeho území uvede Ing. Jana Zajícová, ředitelka kolínské pobočky Krajského pozemko-vého úřadu pro Středočeský kraj. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Seminář je zdarma, připraveno bude i drobné občerstvení. Podrobnosti o projektu a seminářích najdete na www.posemberi.cz.

Projekt „Učíme se filmem“ je financován z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Petra Ištvániková