KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Starostové diskutovali se zástupci kraje o odpadovém hospodářství

30/04/14

  30.4.2014 Ze setkání vyplynulo, že budoucnost odpadového hospodářství se v souvislosti s přípravou novely odpadového zákona stává palčivým tématem. Krajský úřad Středočeského kraje v úterý 29. dubna 2014 spolupořádal seminář z cyklu „Starostovský informační servis 2014“. Cyklus pořádá Sdružení místních samospráv pod záštitou středočeského hejtmana Josefa Řiháka. Tématem bylo odpadové hospodářství v ČR a se starosty středočeských […]

 

30.4.2014

Ze setkání vyplynulo, že budoucnost odpadového hospodářství se v souvislosti s přípravou novely odpadového zákona stává palčivým tématem.
Ze setkání vyplynulo, že budoucnost odpadového hospodářství se v souvislosti s přípravou novely odpadového zákona stává palčivým tématem.

Krajský úřad Středočeského kraje v úterý 29. dubna 2014 spolupořádal seminář z cyklu „Starostovský informační servis 2014“. Cyklus pořádá Sdružení místních samospráv pod záštitou středočeského hejtmana Josefa Řiháka. Tématem bylo odpadové hospodářství v ČR a se starosty středočeských obcí o něm diskutovali náměstek hejtmana za oblast životního prostředí Marek Semerád a radní pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička.

„V současné době se často probírá možné navýšení poplatků za komunální odpad a uzavření stávajících skládek. Středočeský kraj o této hrozbě ví, proto chce obcím v co největší míře předat informace a poskytnout odbornou pomoc při řešení tohoto problému. Jako jeden z mála krajů již zpracoval studii Integrovaný systém nakládání s odpady, která by měla reálně zhodnotit stav a najít východisko,“ uvedl středočeský hejtman Josef Řihák.

 

„Z dnešního setkání vyplynulo, že budoucnost odpadového hospodářství se v souvislosti s přípravou novely odpadového zákona stává palčivým tématem. Nejvíce jsme probírali hrozbu možného dramatického navýšení poplatků za skládkování komunálního odpadu, stanovení termínu ukončení skládkování včetně přechodu ke spalovacím technologiím a tendence vzniku integrovaných systémů sdružující obce a města na krajské úrovni. Rád bych také upozornil, že letos chceme opakovat úspěšnou možnost žádat o tzv. „kotlíkovou“ dotaci, kterou považuji za jeden z nejefektivnějších způsobů, jak pomoci lidem a zároveň chránit životní prostředí,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Marek Semerád s tím, že se veřejnost včas dozví podmínky podání žádostí o tuto dotaci.

 

Další diskuzi podnítil především fakt, že obce a města Středočeského kraje investovaly do systémů zpracování a likvidace komunálního odpadu nemalé prostředky (např. sběrné dvory). Přednášející z řad zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje pak otevřeli konkrétní témata – spalovny ve Středočeském kraji, rekultivace skládek, výsadba zeleně, dotace pro obce v oblasti životního prostředí, kanalizace a čističky odpadních vod, domácí čistírny nebo ochrana ovzduší a spalování odpadů v domácnostech.

 

„Velice rád jsem se tohoto setkání zúčastnil, protože si všichni uvědomujeme, jak důležitá je ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj i prevence ve formě vzdělání a osvěty. Naším úkolem je být příkladem šetrného chování vůči životnímu prostředí pro organizace i jednotlivce. Troufám si tvrdit, že to tak vnímají i starostové, kteří se semináře zúčastnili,“ poznamenal středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička.

 Zdroj: Středočeský kraj